is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 9, 30-09-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwerkers, heiers en baggerlieden. Er heerschte slapte te Enschede (slecht weer; ontslag), Groningen en 's-Hertogenbosch, terwijl er slechts matig werk was te Vlissingen.

Daarentegen was het druk te Amersfoort (meer personeel), Ammerstol en Amsterdam (vrij druk), terwijl overigens de toestand normaal was.

Het aanbod overtrof de vraag te Ammerstol (door bijzondere omstandigheden), Enschede, Groningen, Nijmegen en Schiedam. Overigens bestond er vrijwel evenwicht. Werkloosheid heerschte er te Enschede (eenige) en Groningen.

Amersfoort (B), Ammerstol (Vb), Amsterdam (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Leiden (B), Nijmegeu (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Steenhouwers. Eenige slapte werd waargenomen te Leeuwarden en Schiedam, terwijl te Groningen slechts matig werk was en ook te Rotterdam de drukte afnemende was. Daarentegen werd van verlevendiging of drukte gesproken te Amersfoort (meer personeel), Amsterdam, Gouda en Nijmegen. Overal elders was normaal, voldoende werk (te Den Helder flink werk).

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter, en te Amsterdam, waar het kleiner was dan de vraag. Werkloosheid van beteekenis kwam nergens voor.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B\ Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B)

Straatmakers. Drukte werd waargenomen te Amersfoort (meer personeel), Gouda en Nijmegen, terwijl overal elders normaal, geregeld werk was. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amersfoort (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Opzichters en teekenaars. Drukte werd geconstateerd te Amsterdam en Dordrecht, terwijl daarentegen slapte voorkwam te Leeuwarden, Zutfen en bij de meeste patroons te Breda. Overal elders was normaal geregeld werk.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren vrijwel gelijk, behalve te Breda, waar het aanbod de vraag overtrof, en te Enschede, waar de verhouding omgekeerd was (geen opgave van Amsterdam). Werkloosheid werd niet gerapporteerd.

Amsterdam (B), Breda (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Haarlem (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Zutfen (B).

V. Chemische nyverheid.

(Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. Drukte (groote verzendingen van olie naar het buitenland; 6 werklieden aangenomen). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).

Kunstmeststoffenfabricage. Drukte (export). Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

Verfwarenfabricage. Te Schiedam slapte, doch te Delft bleef de toestand gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (B), Schiedam (Vg).

Lijm- en beenzwartfabricage Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Lijm- en gelatinefabriek. Slapte (los personeel ontslagen). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Oliefabriek. Slapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Te Alfen en Leeuwarden de gewone seizoenslapte; te Dordrecht drukte, zoodat het geheele bedrijf weer in werking gesteld werd. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Waterstof- en zuurstofgasfabrieken. Druk werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (Vg).