is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Helder (K). Druk, zoowel in April en Mei als in Juni. Toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w.

s-Hertogenbosch c. a. (K). Drukte, zoowel in April (overwerk bij sommige patroons) als in Mei; meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. In Juni niet meer dan geregeld werk; vraag noch aanbod van werkkrachten. Toestand in alle drie de maanden ongeveer als in 1912. G. w.

Hilversum (K), Seizoendrukte. Den 28en April brak echter een partieele staking uit, welke tot ongeveer half Juni duurde. Daarna werd er weer overal geregeld gewerkt, bestond evenwicht 'tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en waren er geen werkloozen. In verband met de staking is vergelijking van den toestand met dien in 1912 niet wel doenlijk.

Leeuwarden (K). April en Mei. Flinke voorjaarsdrukte (meer personeel, echter weinig overwerk), welke in April toenemende was. Toestand dezelfde als in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod (minder aanbod van het platteland dan gewoonlijk). G. w.

Juni. Afnemende drukte, zoodat er einde Juni niet meer dan geregeld werk w^', toestand iets ongunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk (afnemende vraag). G. w.

Leiden (K). In April seizoendrukte (meer vraag naar werkkrachten dan aanbod) in Mei en Juni geregeld werk (vraag en aanbod gelijk). Toestand in April en Juni dezelfde als in 1912, in Mei iets ongunstiger. G. w.

Maastricht (W). April. Seizoendrukte. Iets meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w.

Mei en Juni. Geregeld werk. Vraag en aanbod van werkkrachten geliik. G. w.

Middelburg (KF en W). Zoowel in April als in Mei en juni volgens W geregeld werk; volgens KF einde Juni druk (meer personeel). Toestand dezelfde als in 1912, Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk (volgens W echter in Mei meer vraag). G. w.

Nijmegen (K). Seizoendrukte, zoowel in April (drukker dan in Maart), als in Mei (arbeidsduur verlengd en daardoor stijging der verdiensten) en uni. Toestand nagenoeg dezelfde als in 1912. In April en Mei meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Juni vrijwel evenwicht. G. w.

• R°tte/dam (K). In April seizoendrukte; toestand gunstiger dan in 1912. In Mei en Juni bevredigende drukte (in Mei afnemende); weinig verschil met 1912 Vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk in April en Juni; in Mei aanbod grooter. Geen werkloosheid van beteekenis.

Schiedam (K). Drukte, zoowel in April (tegen het einde der maand toenemend • meer personeel en verlenging van den arbeidsduur) als in Mei en [uni. Toestand in April en Juni dezelfde als in 1912, in Mei iets ongunstiger. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w. 8

Tilburg (K). Drukte, zoowel in April (meer personeel) en Mei (aan het einde der maand iets drukker dan in het begin; meer aanbouw, schoonmaak enz • meer personeel) als in Juni (seizoen). Toestand beter dan in 1912. Meer'vraag naar werkkrachten den aanbod. G. w.

Utrecht (W). In April drukte in verband men den schoonmaak, vooral aan net einde der maand. In het begin der maand meer aanbod van werkkrachten dan vraag, daarna meer personeel aangenomen en evenwicht tusschen beide. In Mei eveneens drukte; toen overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod loestand in beide maanden vrijwel als in 1912. G.w.

Vlissingen (K) Seizoendrukte, zoowel in April en Mei als in [uni. Toestand ongeveer dezelfde als in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

Zutfen (K). Geregeld werk in April (toenemend) en Juni, drukte in Mei. I oestand in April gunstiger dan verleden jaar, in Mei en Juni dezelfde. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w. 8

Zwolle (W). Druk, zoowel in April (schoonmaak) als in Mei en Juni (aanstaande S^61i toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanood. Li. w.

h. Jï!fer\and 00 Seizoendrukte, zoowel in April als in Mei en Juni. Toestand dezelfde als in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.

Lood- en zinkwerkers.

Alfen c.a. (K). Geregeld werk, zoowel in April (toestand dezelfde als in 1912) als in Mei en Juni (toestand ongunstiger dan verleden jaar). Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G. w.