is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schilders.

Alfen c.a. (K). Geregeld werk, zoowel in April als in Mei en Juni. Toestand ongunstiger dan in 1912. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

L Amsterdam (K). April. Toenemende drukte door seizoen (schoonmaak, verhuizingen), tentoonstellingen en nieuwbouw. Meer personeel en overwerk. Weinig verschil met 1912. Aan het einde der maand nog slechts iets meer aanbod van werkkrachten dan vraag en eenige (te schatten op 5 pCt.) werkloosheid.

Mei. De drukte bleef toenemen. Veel overwerk. Toestand aanmerkelijk gunstiger dan in 1912. Aan het einde der maand meer vraag naar gezellen dan aanbod (er kwamen velen van elders naar Amsterdam) en geen werkloosheid.

Juni. Tegen het einde der maand eenige afneming van de drukte, vrijwel evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en geen noemenswaardige werkloosheid. Toestand beter dan in 1912.

Apeldoorn (W). April en Mei. Druk (in April toenemend, langer arbeidsduur). Toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

Juni. Vermindering der werkzaamheden, zoodat op het einde der maand niet meer dan geregeld werk was. Toestand gunstiger dan in 1912. Geen vraag of aanbod van werkkrachten. G.w.

Arnhem (K). In April seizoendrukte, in Mei en Juni geregeld werk. Toestand in April en Juni dezelfde als in 1912, in Mei echter ongunstiger. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. G.w.

Breda c.a. (K). Geregeld werk in April, toeneming van werkzaamheden in Mei, zoodat aan het einde van die maand drukte heerschte (meer personeel). In luni' hield de drukte aan. Toestand vrijwel dezelfde als in 1912. In Apnl vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel gelijk, in Mei en Juni meer vraag. G.w.

Bussum (K). Seizoendrukte. Den 21 en April brak echter een partieele staking uit welke tot 17 Mei duurde. Daarna werd weder overal geregeld gewerkt, bestond evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en waren er geen werkloozen. In Juni was de toestand dezelfde als in 1912; voor de maanden April en Mei is vergelijking met het vorige jaar in verband met de staking niet

wel doenlijk. . .

Coevorden (KF). Mei en Juni. In Mei drukte (veel nieuwwerk, schoonmaak, enz.) en ook in Juni nog geregeld werk. In Mei iets drukker dan in 1912, in Juni geen verschil met het vorige jaar. Vraag en aanbod van werkkrachten

gelijk. G. w. . .

Delft (K). Drukte, zoowel in April en Mei (seizoen) als in Juni (veel burger-

werk) Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w.

Deventer (P). Zoowel in April als in Mei en Juni zeer druk (aanbouw van woningen en fabrieken; meer personeel, bij sommige werken langer arbeidsduur en loonsverhooging). Toestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G. w. .

Dordrecht (K). Druk, zoowel in April en Mei (eenig overwerk) als in Juni (afnemend). Toestand dezelfde als in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan

aanbod. G. w. . .

Enschede (K). Drukte, zoowel in Mei (meer personeel, meer overwerk, tijdelijke verhooging van de loonen) als in Juni (meer personeel; door het eindigen van den schoonmaaktijd minder gehaast). Toestand in Mei gunstiger, in juni dezelfde als in 1912. In Mei meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, in Juni

daarentegen meer aanbod. G.w.

Gouda (K). Groote seizoendrukte, gepaard gaande met overwerk en aanneming van meer personeel, zoowel in April als in Mei en Juni. 1 oestand gunstiger dan in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. G.w.

's-Gravenhage (K). Tamelijk druk in April en eveneens druk in Mei; meer personeel. In beide maanden meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, ü. w.

In luni vermindering van de drukte, doch over het algemeen nog voldoende werk. Vraag en aanbod van werkkrachten gelijk. Geen noemenswaardige werk-

^^Groningen (K). Seizoendrukte, zoowel in April (meer personeel) en Mei als in luni (meer personeel). Toestand niet te vergelijken met 1912, omdat er toen in dit bedrijf een staking was. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod, behalve in luni (evenwicht). G.w. . .

Haarlem (K). Seizoendrukte, zoowel in April als in Mei en Juni. Toestand nagenoeg dezelfde als in 1912. Meer vraag naar werkkrachten dan aanbod. U. w.