is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 30, 28-04-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten afscheid

Het is weer voorbij.'.. 13 April verscheen het laatste bulletin over de bouw der Lezingzaal in „Tijd en Taak”, Zaterdag 14 April was de opening en kwamen de vrienden van heinde en verre bijeen! Wij waren hier toen met onze vrouwen en beleefden een paar prachtige dage;

Ruim 13 weken hebben wij, bouwers, hier doorgebracht en zagen wij de lezingzaal onder onze handen verrijzen. Ruim 13 weken hebben wij hier met elkander geleefd in een geest van Makkerschap! Al deden zich wel eens kleine strubbelinpn voor niemand onzer is volmaakt, nietwaar? toch ben ik overtuigd, dat wij allen het beste wilden en hebben gegeven naar onze krachten.

Nooit zullen wij die weken hier doorgebracht, vergeten! Toen wij hier leefden en werkten in Gemeenschap, hebben wij gevoeld hoe de wereld wezen kon! Toen wij kwamen, was de natuur dor, doodsch en donker, wilde stormen jachtten door de duinen! Donker was het wereldgebeuren, donker was het in vele harten...

Toen wij gingen, scheen een vriendelijk lentezonnetje. Bloemen bloeiden en de bladeren verbraken de knoppen, waarin zij lang besloten zaten!

Nog is de wereldtoestand even donker, maar mogen wij allen gegaan zijn met een straaltje van die lentezon in ons hart! Mogen er in ons opengebloeid zijn bloemen van Geloof, Hoop en Vertrouwen! Geloof in de kracht van het Ideaal; Hoop en Vertrouwen op de toekomst, dan zullen wij hier niet tevergeefs geweest zijn! H. V. d. VLIET.

Vereenigmgs- j 11111111111111111111 l Ipwon B 11111111111111111111 l Wijdingsbijeenkomsten: Maandag 30 April 1934 Amsterdam. A.G. en R.S.V. ’s Avonds 8 uur spreekt Dr. W. Banning in het Gebouw de Vrije Gemeente, Weteringschans 6—B. Zaal open half

acht. Muzikale medewerking van het Hollandsch a Cappella-koor. Toegangsprijs 20 cent. Kaarten verkrijgbaar bij: „De Arbeiderspers”, Hekelveld 15, Centrum. „De Brug”, Reguliersgracht 72, Centrum. Lambeck’s Boek- en Kunsthandel, Heerengracht 213 Centrum. Lankamp & Brinkman, Spiegelgracht 17, Centrum. Buys, Sperwerlaan 38, Noord. J. H. Bovenkerk, Middenweg 176, Oost. Gregorius, 2e van Swindenstraat 7, Oost. Kramer, Soembawastraat 4’, Oost. Boekhandel „Vondel”, Amstelveenscheweg 206,

Zuid. C. Boonacker, P. C. Hooftstraat 57, Zuid. N.V. de Amsterd. Boekhandel, Ceintuurbaan 151, Zuid. N. van Wijk, Vechtstraat 49, Zuid. Ekielman & Barendrecht, Da Costaplein 14, West.

Groningen. R.S.V. ’s Avonds 8 uur spreekt Ds. L. H. Ruitenberg uit Surhuisterveen in de Commissiezaal van de Harmonie, over het onderwerp: Peestvieren, strijden of ?” Miizikale medewerking. Toegangsprijs 10 cent.

Den Haag. R.S.V. ’s Avonds half acht spreekt j. V. d. Kieft uit Bussum over het onderwerp: „Levensinhoud”. Muzikale medewerking. Programma’s zijn vanaf Woensdag a 20 cent verkrijgbaar aan het secretariaat, Columbusstraat 276, aan het Volksgebouw en Gartesiusstraat 192. Werkloozen vrij.

Den Haag. A.G. De Secretaris J. Carist is verhuisd naar Lnosduinschekade 16, Den Haag. Hij verzoekt allen, die op 1 Mei met „Tijd en Taak” willen colporteeren —• en dat zij er natuurlijk heel wat van deze adresverandering goede nota te nemen.

Haarlem. A.G. en R.S.V. ’s Avonds 8 uur spreekt W. Middendorp over „Blij Meigeloof”. medewerking van Mej. R. Roelfsema en J. Visser. Toegang vrij. Komt allen. Neemt vrienden en kennissen mee.

Rotterdam. R.S.V. ’s Avonds 8 uur spreekt ds. J. L. Paber uit Zutphen in „Het Nieuwe Verbond”, aan de Jagerslaan, Linker Maasoever. Muzikale medewerking. Declamatie van Mej. Truus Blanken. Toegangsprijs 15 cent, werkloozen naar verkiezing.

Utrecht. R.S.V. ’s Avonds 8 uur spreekt mevr. H. Roland Holst over: „De gronden van ons vertrouwen”, in de Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270. Muzikale medewerking van mevr. H. Walhout —Timmerman, Zwolle (zang) en den heer J. C. Hoffman, Utrecht (orgel). Kaarten a 25 ets. in voorverkoop bij De Arbeiderspers en indien voorradig ’s avonds aan de zaal.

Amsterdam. A.G. Colporteurs op 1 Mei met „Tijd en Taak”, willen zich wel zoo spoedig mogelijk melden, Stadionweg 312.

||||||||| ||||||| I I jnhoud I Biz. I 1 De vraag naar de grond, W. B 1 | I Buitenland; Minister Chamberlain’s bin- | 1 nenpretjes, J. S. Bartstra 2 | 1 Mensentypen: Ribera, de Horrelvoet 3 g I Geestelik Leven: Om de Godsvoorstelling, | I W. B 3 I I Binnenland: Verlaging van steun en loon, | I afbrokkeling der demokratie, J. A. | I Bruins | I Gedicht: 1 Mei-gedachten, B. Bulsing van | I Besouw 3 I 1 Letterkunde, J. J. Meyer 5 | I Huizen der Gemeenschap, G. Peenstra 6 | I Gedicht: Zo als een meeuw, R. T 7 | I Plattelandsleven, K. Terpstra 7 |

Aangeboden te Apeldoorn |

ruime zit- en slaapkamer gemeubileerd met pension, of gebruik keuken, voor echtpaar of twee dames. Voor tijdelijk of vast. Brieven No. T. T. 266, Bureau van dit blad.

IMUZIEK' 5 INSTRUMENTEN WINKOOP JE HET BEST BIJ DE w CENTRALE AJ.( Jreguliersgracht ; / AMSTERDAM-C. DE BRUC

„POSTPROPAGANDA” LECTUUR IN VRIJZINNIGEN GODSDIENSTIGEN GEEST SECR. MEVR. MET-RASCH. ZAANDAM

HET KODAL TE NUNSPEET IS GEREED EN VERWACHT OOK U

viÊGËTARISCH PENSION EIGENAARS'LEIDERS: FAMILIE W. KOOL