is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jet staatsblad zal worden geïusereerd, en dat a'le ministeriële epar temen ten , autoriteiten , kolleiiieu en ambtenaren , wi«n ^Ulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering derzelre <{e *and zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie.

Gegeven jn 's Gravenhage, den usten November des jaarS 10'o, het tweede van Onze regering,

(geteelend) W I L L E ÜJ.

Van wege den Koning, (geteelend) A. R. Eaic k,