is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N • 5') IV E T vai den inden Januari 1816 houdende toewijzing van fondsen aan de amortisatie - kas.

Wij WILLEM, bij de giutib mns *-

»-r Nederlanden Prins vvm Dr v ' NINS Hertop va« 1 Oranje-JVassau, .Groot¬

hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

iJiïï: KS"" m"<le du de schuld

h»«v„. d7;sdztr:rTe„%hrrdTs da

» voorkomen no,,d2,l:tl,,l te ij, J,, k! ',E" l' °""

he.d, naar aanleiding van de Je 1 dle ge,egen-

der wet van den i4<ien \l< i ,",4'' 1 25ste art,k(den

deelte de,- uits,„,,e|dé 'cWd S ^

tot de Werkelijke schuld jal oier aan en Tf" jS aan de door Ons ten et ,l„,. „ e^aan , en dat a mede

daargestelde amortisatie - kas worden6'^'"^1 j5stG arlikei fontlsenals waardoor rK» !• • toer;evoegd zoodanig©

werkzaamheden te kaJjnJ),85 SSl""^0 ™ I-K

Voldoen aan 00 ™k''»»„ »'£'.

fS&.-ZZt** "'°e,iik ve,Sdetg"TanT.

met^émeenitS,™, S1" f^ « gevonden « «. geiijt ^ goedv^

Artikel. 1.

mpntant van zes mUlioenea gulden.. ' S"B 0Yel'ewi