is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

| HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N.° 16.) BESLUIT van 21 Februari 181G, omtrent de vermindering van het han~ deizegel in de noordelijk* provinciën.

Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Kontno der Nederlanden,Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van luxejiburg, enz., enz., enz.

Willende regelen fle u'tvOTÏng der dispositicn. vervat in liet 24st^ artikel der wet van deu iidin dizer maand , in. zoo verre dezeive betrekking hebben tot de vei mn.der-lig van liet tarief van het liandelzegel in de noordelijke provinciën, en te pelijkerti d de goede in^ez tenen ontheffen van de verpligting 0111 hunne akten en effecten ten twiede male te laten registreren en te doen viseren voor zégel, wanneer ten aanzien van dezelve reeds in eenig gedeelte van Ons Rijk aan de wetten op beide de belastingen is Voldaan;

Op de voordragt van Onzen Staatsraad , Directeur - Generaal der indirecte belastingen;

Hebben besloten en besïu'ten:

Art. 1. Het tarief va 1 het hande'zegel, gearresteerd b'i de publicatie vati 2December i8i3, voor de noordelijke provinciën van Ons Rijk, wordt verminderd op de h#Lft en dienvolgende vastgesteld als volgt: