is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

'Zullende van deze opneming en opmeting door den me»ev en tauxateur worden opgemaakt en aan den gmn., op .... i.„„ „ATicpnf - liiiiet is verleend , worden uitBc-

tV'^S. „„„ rlopl.irat.oir. voleens Het formulier door de admn

ÜCVCll ~

c livn iron

fcistratie voor te scimj»-"-

Art. 15.

' Het veen niet op te breien vóór de opneming*

Het gestreepte of geriemde veen zal niet mogen worden i .1-, rif ocwoue lange gestuken o) gegraven turf niet ol^elVauder' mogen worden gesteld, de kleine steekturf.niet dL in koopje* van =5 turven, cn <lo Hutten met dan n, 4.

— vanden

de opnfeming binnen de „eb. Voor zo j n aer opgave met mogte hebben ver%T3 de tnrf knnnen «orden opgebroken, nuts de ,ene zonder eenige vervoering op de andere „orde gesteld, eu bet zetveld niet worde veranderd. ,

Art. lG.

Herziening van de opmeting of opneming.

Wanneer de opmeting of opneming van den meter en tnnmeer danPéén tiende van de opgave vap den veenmau e verschillen, zal deze laatste het regt hebben om e

"S va» de .P»e.i;g ƒ vS £.

f'! ^l.'Sdè' ÏSd Sndd -Wtebjk moeten

*T£Z 'aai den ambten.,r, door «ion het oousent-bdjet

I'S».

weze van ciqzt.u , i zjci, zal sisteren,

Sn einde door den ontvanger _

Deze tweede meting of opneming z Selders ten

1 iif dagen na het do.n der aanvrage daartoe, mits0adc.