is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE BËPALINGEN.

i.

Van de goederen in het tarief genoemd, doch achter welke niet is1 uitgedrukt of de regten van hetgewigt, het getal, of dc maat moeten worden betaald, zal die betaling gefchieden van dc vaarde.

2.

Van de goederen in het tarief in 't geheel niet genoemd, zal moeten worden betaald van derzelver waarde, inkomende 3 per-cent, en uitgaande 2 per cent.

$•

Van alle posten, welke in dit tarief zijn aangeflagen bij zeker getal van ftukken, maten of gewlgten, zullen de refpec::ive aangevingen en betalingen van minder of meerder kwantiteit moeten worden gedaan naar advenant van het getal, mate of gewigt in het tarief uitgetrokken , even als of zulks bij elke post was uitgedrukt.

Gelijk ook van de waren, die moeten betalen naar de waarde var> honderd guldens , zal moeten wordjn betaald naar die proportie.

4-

Omtrent het gewigt en de ellemaat moeten worden gevolgd hes Ajnsterdamsch gewigt en de Haagsche el.

F a