is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ij Inho- Uit- | .. '|

j men. gaan. J.arra. Bijzondere bepalingen. ;

AARDENWERK (Vervolg). J " —— ; 1 — —r j

Gebakken Reen, als moppen, te- I s

gels, klinkers, bakken, huis-en ?

dakpannen, enz. „ I

SpCt. apCt. !

aluin. • t

luk. de ioop. /o-I2.o T.R. i

ammunitie. ,

Allerhande klein schiet- en handge- I

^er, als fnaphanen, karabijnen, I

pistolen en pistoolholsters, pie- J I

ken, hellebaarden, degens, sa- . f \

bels, bajonetten, en alle andere f j

ligte oorlogs-instrumenten, har- I |

naslen, stormhoeden enz., daar- I ;

onder begrepen, gemonteerd en S

ongemonteerd. I „ '

xopCt. T.R. f

Gefchut (Metalen") ) ^iet ^ttevoeren dan met fpeciaal confent. a

J hopCt. T.R.

- waarvan de tap- ;!

pen en oorcn zijn afgehakt. T. R. v„kode„. ' ;

Gefchut (IJzeren). Ip& T.R, ■'

Kogels (ijzeren- of kanon-kogels), tok. d(,„P. ]ƒ, ;o:o T.R. ' '

——• (looden- of fnaphaan- en piliool-kogels). * . , I _

ö J Ink.de 100p. /i:io:o T.R.

APPELDRANK of CIDER. Vr" V .. ! ' I

viij, \ ry, I )

i i (als belast bij de tvet- J

ten op de Indirecte • j!

Belastingen.) t

Ameldonk of amidon. zie stuffit . I

Ankers, zie ijzer. ' ' Appelen, zie vruchten. \

Ansjovis, zie visch. Arak , zie gedistelcerd.

Anijs (star-), zie drogerijen. of Rottenkruid, zie droge-

Anijszaad, zie zaad. * c c -j

Antimonie of fpiesglas, zie drogerijen. °f dniveIsdrck» ™ dro- \

'■ Fr !l

*