is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1897, 01-01-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T 4 \ T S il L 4 D

van het

kOMXkliIJK DER NEDERLANDEN.

( ^ , j j ,) BESLUIT van den 4den Januari 1897, tot wijziging van hel Reglement op hel geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst van hen , die tot vrijwilligen dienst bij Zee- of Landmacht wenschen te worden toegelaten , en van hen, die daarbij vrijwillig dienen.

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA , bij de gratie Gous, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassaf, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk ,

Op de gemeenschappelijke voordracht van de Ministers van Marine, van Oorlojr en van Binnenlandsche Zaken van 18 November 1896, Bureau B n'J. 38, van 26 November 1896, lilde afd. n°. 12, en van 28 November 1896, n". 1760 M , afd. Militie en Schutterijen ;

Gezien het Koninklijk besluit van 2 November 18S3 (Staatsblad n°. 151), houdende, ondermeer, vaststelling van een Reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst van hen , die tot vrijwilligen dienst bij Zeeof Landmacht wenschen te worden toegelaten , en van hen , die daarbij vrijwillig dienen;

Overwegende dat ten aanzien van den vrijwilligen dienst bij de Zeemacht wijziging wenschelijk is van den bij gezegd Reglement behoorenden staat;

Den Raai van State gehoord (advies van 15 December 1896 n\ 2);

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport van voornoemde Ministers van 22 December 1896, Bureau B n°. 47, 29 December 1896, lilde afd. n\ 58, en 31 December 1896, n", 1910 M, afd. Militie en Schutterijen ;