is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1925, 01-01-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

i 376.) ItESLZJIT van den lOdenSeptember 1925, houdende aanwijzing van het Paedagogium „Achisomog", Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, als eene inrichting, die niet als gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen) beschouwd wordt, ook wanneer daarin meer dan twee zwakzinnigen worden verpleegd.

TV ij WIL H E L MI N A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van B September 1925, n°. 1161, Afdeeling Armwezen;

Gelet op artikel 7 der Wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt ingevolge de Wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157);

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

Het Paedagogium „Achisomog", Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, wordt onder de voorwaarden, behoorende bij dit besluit, aangewezen als eene inrichting, die niet als gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen) beschouwd wordt, ook wanneer daarin meer dan twee zwakzinnigen worden verpleegd.

Artikel 2.

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, wanneer dit noodig . blijkt, aan te vullen of te wijzigen.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo, den lOden September 1925..

WILHELMINA.

Be Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,

DE GEER.

Uitgegeven den drie en twintigsten September 1925.

Artikel 1.

De Minister van Justitie, j. schokking.