is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1925, 01-01-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWAARDEN

waaronder het „Paedagogium Achisomog", Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, wordt aangewezen als eene inrichting, die niet als gesticht voor zwakzinnigen wordt beschouwd ook wanneer daarin meer dan twee zwakzinnigen worden verpleegd.

Artikel 1.

Tot de inrichting wordt te allen tijde vrije toegang verleend aan de Inspecteurs voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten.

Het bestuur, de geneesheer-directeur van de Stichting „Het Apeldoornsche Bosch" aan wien de hoofdleiding van het paedagogium is opgedragen, de overige geneeskundigen, aldaar werkzaam, benevens het overige personeel, geven den Inspecteurs de door hen verlangde inlichtingen.

Artikel 2.

Het is verboden den verpleegden te beletten zich te wenden tot de hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, tot de Inspecteurs en tot den Officier van Justitie.

Behoort bij Koninklijk besluit van 10 September 1925 (Staatsblad n°. 376).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw,

DE GEER.