is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no 4, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERKENNNBR April 1930

HILLEGOM—LISSE. Hotel Café Restaurant „SISTERMANS” van ouds het wapen van Friesland HILLEGOM Telefoon 2216 ZALEN DISPONIBEL VOOR PA RTIJBN H. Kraay – Banketbakker Hoofdstraat 43 HILLEGOM Telefoon 2290 HILLEGOMSUHE MOPPEN HILVERSUM. A. de Vries – Drogist Kerkstraat 98 HILVERSUM Telefoon 157 VOOR PADVINDERS VELERLEI ARTIKELEN HOF VAN HOLLAND Kerkbrink – Hilversum HOTEL-CAFE-RESTAURANT Hilversumsche Apotheek Kerkstraat 87 HILVERSUM Telefoon 250 Chnstina R. S. Meyer, Apotheker VERBANDSTOFFEN VERBANDTROMMELS VERPLEGINGS-ARTIKELEN Opleidingscursussen voor a.s. Apothekers-assistenten. Fa. Joh. v. Gestel & Zn. Leeuwenstraat 11 – HILVERSUM – Telefoon 490 COMESTIBLES BOTER – KAAS – EIEREN – FIJNE VLEESCHWAREN HOEK VAN HOLLAND DRINKT UITSLUITEND Zonnevijlle’s Limonades Harmoniestraat – HOEK VAN HOLLAND – Telef. 60 BRIELLE HOOR N—E NKHUI Z E N. PADVINDERS ! Bij Uw bezoek aan Hoorn, Enkhuizen etc. verzuimt dan niet een tocht doior de „STREEK” te maken met de gele bussen. – Mooie wagens disponibel voor gezelschappen. Aanbevelend, C. KOK Veemarkt 13 HOORN Telefoon 130

spinning rope e.n een paar taf&reelen van het bezoek aan de Jamboree. Bizondcr goed spel gaven professor Sufferiski en de piccolo Bart je. Wij kennen Hopman Heemann te goed, dat hij geen revue zou schrijven zonder band. In het eerste bedrijf was een schitterend bandnummer. waarbij hopman Heeman, weer eens als tamboer-majoor de leiding had en zijn staf met sierlijke zwaaien inde. lucht slingerde en weer opving. Het tweede bedrijf had tot slot een Schotsche band, iets meluws en een taptoe, alles onder leiding van J. Poppezijn, oud-Archipeller. Als eerste hoornblazer blies hij prachtig en het publiek juichte de band en, de overige spelers geestdriftig toe. Er waren mooie, bloemen. Een reuze avond voor hopman van Woerkom e.n de Archipelgroep, en een groot succes voor oud-hopman Heemann,. Woensdag 26 Maart. Sedert ©enige jaren is de groote C.J M.V. padvindersrevue van den, heer W. Kalis eender hoogtepunten van ons winterseizoen. Daarom was het ook niet te verwonderen, dat de groote zaal inden Dierentuih al weken vooruit uitverkocht was:. Onder de aanwezigen zag ik ook den heer Delgorge, D.C. Nadat het orkest van den Archipeltroep twee coupletten van het Wilhelmus had gespeeld, hield Ds. Ferguson een korte toespraak en beloofde, ons met de revue ..Padvindersbacil” een leuke en gezellige avond. Voor de korte inhoud van het tooneelsituk verwijs ik naar het programma. Zoodra de heer Kalis in het eerste bedrijf als ~Jan”, de huisknecht opkwam, kreeg hij een applaus bij open doek. Deze eer viel nok Akeela Rijks te beurt, als „Mr. Looke”. reporter van de, New-York Herald. Deze had de hoofdrol en speelde zoo overbluffend vlot, dat hij alle andere medespelers met Zijn geestig spel meesleept©. De zaal daverde van het lachen om zijn grappen. Ook zijn duidelijke uitspraak moet ten zeerste geprezen worden. Jodocia. de huishoudster, liet ook uitstekend spe,! zien, ze lanceerde geloof in eenéj nieuwe damesmode, padvinderskousen met bloot© knieën. Of dat zal maken? Dat denk ik niet. Het tweede, bedrijf, een Indianenkamp, was zoo mooi én scène gezet, dat het voor ons allen ©en sprookje le.ek. Alle decors waren geschilderd door de he.eren de Haas e.n Wijnmalen, en de Indianencostuums der welpen waren door Mevr. Kalis gemaakt, alleswas zeker een applaus waard. De zaal juichte Mr. Looke toe, toen hij vanuit een luchttaxi in het kamp neerdaalde. Akela Rijks, je bent eenig, in welke andere vereeniging hebben ze zoo’n kracht? Allen rookten later de vredespijp, behalve de huisknecht Jan. die deed kinderachtig, had liever een piraatje ! ! In het derde bedrijf zagen wijl Mr. Looke voor de radio een „spietsje” afsteken aan zijn geachte luistervinken; de tooneelschrijver Kalis is on uit put telijk in nieuwe vondsten voor het LEIDEN. Firma J. J. TAVERNE Donkersteeg 17 —■ LEIDEN Telefoon 192 RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEESCH Alleen prima kwaliteit Beleefd aanbevelend PADVINDERS I Bij Uw bezoek aan LEIDEN vergeet dan niet een uit- ~ stapje naar de van ouds bekende Uitspanning en Theetuin ( J DE OUDE VINK Gelegenheid tot roeien Aanbev. DE ERVEN VARKEVISSER ®Eet uitsluitend Fyffes Bananen Vraagt hij Uw Fruit- en Groentenhandelaar alleen FYFFES BANANEN kenbaar aan het blauwe étiquet. Voor Lelden en Omstreken engros verkrijgbaar bij: D. DIRKSE Jr. Telefoon 419 LIMBURG Rijwielhandel ~LIMBURGIA” MARKT 70 ■ MAASTRICHT – TELEF. 1103 RUDGE WHITWORD 1 LIMBURGIA RIJWIELEN JUNCKER J. C. R. ) EERSTE KLASSE RÉPARA TI E-INRICHTING Aanbevelend. H. J. BOUCKEART.

178