is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«eldorp (Noord-Brabant), 26 uur van Amsteedam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ 20. . Vereeniging van den H. Vincentius a Pa.ulo W. van den Heuvel, President.

Zouaven-Broederschap. T. van Duren, President. iW. van de Moerdijk, Penn Turk, 2“ President. |j, Viucks, Sekretaris.

Gtesticht van Liefdadigheid. Bestuurd door Eerw. Liefdezusters.

Gent (Gelderland), 19 uur van Amsterdam. voor Prov. Staten en Tweede Kamer ƒ2O. , vereeniging van den H. Vincentius a P.\ui.o. E. Gerrits, President.

Goirie (Koord-Brabant), 24J uur van Amsterdam, voor Prov. Stefen en Tweede Kamer /2u.—, Vereeniging van den H. Vinoéntius a Paui.o. G. van Besouw JBzn., President.

, Elisabeths-Vereeniging. Mej. J, van Besouw—van de Lisdonk, Presidente.

Goes (Zeeland), 33J uur van Amsterdam. Census voor den Gemeenteraad ƒ2o. , voor de Prov. otaten en Tweede Kamer y 40. ,

Katholieke Kiesvereeniging. Voorzitter. | J. Bookelaar, Onder-Voorz-J. W. JNijs, Penningmeester en Sekretaris.

Gorinchein (Zuid-Holland), 14} uur van Amsterdam. Census voor de Prov. Staten en Tweede Kamer / 50. . Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. A. de Swart, President. | J. Greifi'.

E. K. Militaire-Vereeniging. Direkteur; J. H. A. de Veer, Pastoor.

G