is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. E. Arm- ex Weeshuis.

Bestuurd door Eerw. Zusters Eranciscanessen. Deze Zusters hebben ook nog een bewaar- en leerschool in een afzonderlijk Gesticht.

Eegenten.

H. J. Eeekers. J. van de Laak. A. Hooijdonk.

J. Zoutekouw, Penningm. A. van Eooijen, Sekret. en A. V. d. Waarden.

Werkm.\nsbond,

opgericht den P Maart 1878 door den Wel-Eerw. Pater J. H. A. de Veer, Pastoor. Gesteld onder de Bescherming van den H. Jozef en den H. Franciscus van Assisiën.

Gouda (Zuid-Holland), uur van Amsterdam. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer / 44.

E. K. Leesvereeniging.

Mr. H. A. des Amorie v. d, Hoeven te’s-Hage, Eere-Voorz.

W. C. van Dillen, President. J.vandenSanden,Vice-Pres. Th. H. Kabel, Penningm.

D.A. Pensioen Az , 1' Sekr. J. Jansen, 2® Sekretaris. H.H.Weck,Bibliothekaris.

E. K. Kiesyereeniging „Eecht voor Allen”.

W. 0. van Dillen, President.l D. A. Pensioen Az., Penn. |

P. H. Hulsman, Sekretaris. E. van Straaten, 2® Sekr.

Sub-Komité voor het Liefdewerk „Oud Papier”.

H. M. Carlier, President. |

H. Goorissen, Sekretaris.

C. J. Koot, Magazijnmeester.

E. K. Armbestuur voor beide Parochiën.

A. H. van Dillen, President. A. Jaspers, Sekretaris. L. J. Euygers, Penningm.

N. de Graaf. C. van Berkel. J, W. Peeters,

E. K. Inrichting van Liefdadigheid.

Liefdegesticht onder het beheer der Liefdezusters. Leerschool voor Meisjes en Bewaarschool voor Jongens en Meisjes.