is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. C. Leijdokker. Mej. M. Figelet. ” u „ H- van der Kooij. ” !) Schröder. „ J. Binnendijk.

Katholieke Kiés-Vereexiging : Recht voor Allen.

Th. C. B. ten Hagen, President. G-. G. AV. V. d. Berg, Secretaris, Meuwstraat 9.

R. K. Militairen-Vereeniging.

Directeur: de AVel-Eenv. Heer F. A. AYillenhora Kapelaan, 1852-78-78, AVillerastraat. I C. M. van Vianen. ih.J. 11. Maes,Penningm. | P. J. Andreoli.

E. K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo.

opgericlit 26 Jnli 1873, plechtig geopend 7 Aug. 187.3 en belangrijk vergroot in 1882. Dit _ ziekenhuis is gevestigd in ruime gebouwen met uitgestrekten tuin in het AVesteinde 182. Het wordt bediend'door Liefdezusters. leder die jaar- van één tot vijf en twintig gulden bijdmagt IS L? , die meer dan f25. per jaar of in eens minstens f3OO. – bijdraagt, is Donateur of Donatrice.

zijn f6.-, 2eklasse 3e klasse 11.20 en 4e klasse fO.6Ü in de 24 uren; te voldoen per 14 dagen, bij vooruitbe-

Het bGAvasschen is onder deze prijzen niet begrepen. De zieken der vijlde klasse worden gratis verzorgd. De Lerw. Heeren Pastoors der stad zijn Eere-Regenten.

C. E. P. Pauwels, AVesteinde, 10, Ie Voorzitter. G. J. Isenef, Vlamingstraat 41, 2e Voorzitter. A. van Rijn, Assendelftstraat 14, Secretaris.

Tri Heerengracht 19, Penningm. L. G-. Waterreus, Noord-Einde 62.

\v. A. Lehmer, Bierkade 1. J. AV. Smit, G-edempte Burgwal 34-. D. C. Jansen, Noord-Einde 141.