is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw hoera ! nieuw lang leven !

Dien morgen werd Rikus in optocht naar huis geleid door achttien kameraden en om half twee door allen weer afgehaald en ze duwden elkaar weg, om naast den Voorzitter te mogen loopen hij raakte haast in de verdrukking van louter vriendschapsbetuigingen.

Het voorbeeld van Rikus heeft navolging gevonden het offerbusje voor de arme Zwartjes is telkens boordevol en dan mag de Voorzitter van den Jongensbonq het openen en de centen natellen, tot groot genoegen vaa Broeder Alphonsus, die op den zoogenaamden teldag altijd een of ander mooi verhaal ten beste geeft. Rikus is allei vriend gebleven, maar als een of ander toch nog eens zegt: had je ons maar liever uit den droom geholpen over je Zondagsduitje, dan zegt hij onveranderlijk : „och, waarom. Moeder wist het !”

C. V.

Uit den Kindsheidoptochi te Sprundel. De H. Elisabeth.