is toegevoegd aan je favorieten.

Carmelrozen; geïllustreerd maandschrift gewijd aan de vereering van Maria, jrg 4, 1915, no 8, 1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ZALIGE VAN DEN CARMEL BIJ DE KRIBBE.

DOOR P. B. CARM.

Ziehier Joanna x) neergeknield, toen God haar geest geheven hield

in ’t visioen van Betlehem, bij de oude stad Jerusalem.

Haar liefde zocht den grootsten schat, dien zij het Kind te offeren had.

„O, Jesu,” riep zij blijde uit, „’k geef U het hart van uwe bruid.”

Zij gaf haar hart. Maar wat geschiedt ? Gods bruid verloor haar harte niet!

Want toen zij ’t schonk aan ’t Kindje klein, begon het eerst haar hart te zijn !

!) De zalige Joanna bcopelli, Carmehtes, geb. 1428, f 1491.