is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 41, 06-02-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lodetum hydrargyrosum, Emplastrum hydrargyri, Mei rosarum.

13. Nitras bismuthicus basious, Sulphas cuprico-ammonicus basicus, ïrisulphuretum kalicum, Sapo medicatus, Vinum tartratis kalico-ferrici, Extractum corticis peruviani fusci. 14. Acidum nitricum, Acetas plumbicus aribasicus, Snlphidum hypo-stibiosum, Tartras kalico-stibicus, Spiritus mastiohes compositus, Emplastrum oxydi oobaltioi. 15. Acidum aceticum, Nitras kalicus, lodetum' hydrargyricum, Ammonia liquida, Oleum crotonis tiglii, Extractum myrrhae. Voor serie B: om scheikundig te onderzoeken: I. Jodetum kalicum, vermengd met chloretum kalicum, iodas kalicus bioarbonas natricus en brometum kalicum. 3. Chloreti ferrici solutio, vermengd met sulphas zincicus, sulphas cupricus, sulphas ferrosus en sulphas calcicus. 3. Acidum aceticum, vermengd met acidum sulphurosum, acidum sulphuricum, acetas natricus, sulphas ferrosus en acetas calcicus. 4. Chloretum hydrargyrosum, vermengd met chloretum hydrargyricum, chloretum plumbioum, chloretum natricum en oxydum ferrioum. o. Phosphas natricus, vermengd met sulphas natricus, chloretum natricum, phosphas calcicus en oxydum ferricum. 6. Glycerinum, vermengd met glucose, acetas plumbicus, acetas cupricus, acetas calcicus en nitras zincicus. 7. Acidum phosphoricum, vermengd met acidum arsenicosum, acidum sulphuricum, chloretum hydrargyricum en acidum nitricum. 8. Brometum kalicum, vermengd met iodetum kalicum, chloretum natricum, carbonas natricus en sulphas magnesicus. 9. Nitras kalicus, vermengd met chloretum natricum, sulphas calcicus, sulphas ferrosus en sulphas magnesicus. 10. Sulphas chinicus basicus, vermengd met sulphas cinchonicus, sulphas calcicus, salicinum en mannitum. 11. Nitras bismuthicus basicus, vermengd met phosphas calcicus, acidum arsenicosum, chloretum plumbicmn en oxydum zincicum. 13. Sulphas zincicus, vermengd met sulphas cadmicus, acidum arsenicosum, sulphas magnesicus en chloretum natricum. 13. Sulphas cupricus, vermengd met sulphas cadmicus, sulphas ferrosus en sulphas aluminico-kalicus. 14. Stilphas magnesicus, vermengd met sulphas calcicus, nitras natricus, sulphas kalicus en sulphas zincicus. Om het gehalte te bepalen : a. Door gewigts-analyse, van : 1. Morphinum in opium. 3. De alcaloïden in china regalis. 3. De hars in radix jalappae. 4. Zilver in nitras argenticus. 5. Acidum arsenicosum in solutio arseniitis kalici composita. 6. Koper in sulphas cupricus. 7. Morphinum in extractum opii. 8. Morphinum in opium. 9. De alcaloïden in china regalis. 10. De alcaloïden in china regalis. 11. Morphinum in opium. 13. Zwavelzuur in sulphas magnesicus.

13. Ijzer in solutio chloreti ferrioi. 14. Lood in aoetas plumbicua tribasicus. b. Door maat-analyse, van : 1. Chloor in solutio hypocbloritis natrici. 3. Carbonas kalicus in carbonas kalicus uit den handel. 8. Mangaan peroxyde in bruinsteen. 4. Suiker in eene suikeroplossing. 5. Jodium in iodetum kalicum. 6. IJzer in sulphas ferrosus. 7. Cyan waterstofzuur in aqua laurocerasi. 8. Zwavelzuur in acidum sulphuricum dilntum. 9. Chloor in aqua ohlorata. 10. Mangaan peroxyde in bruinsteen. 11. Jodium in tinctura iodii. 13. Azijnzuur in acidum aceticum dilutum. 13. Zilver in eene oplossing van uitras argenticus. 14. Chloor in hypoohloris calcicus. Voor serie O: het onderscheiden en opsporen van vergiften, a. vaneen anorganisch vergift: 1. Chromas plumbicus in boter. 2. Gerussa in gist. 3. Sulphas barytious in gist. 4. ïartarus emeticus in spijzen, 5. Schweinfürter-groen in spijzen. 6. Cyanetum kalicum in spijzen, 7. Phosphorus in spijzen. 8. Chloretum hydrargyricum in vleesch. 9. Snlphidum arsenicosum in spijzen. 10. Oxidum zincicum in spijzen. 11. Cyanetum hydrargyricum in spijzen. 13. Acetas cupricus in spijzen. 13. Acidum arsenicosum en tartarus emeticus in spijzen. 14. Acetas plumbicus in spijzen. b. vaneen vergiftig alcoloïde: 1. Strychnine opgelost in bier. 3. Morphine // // suikerwater. 3. Coniine // n water. 4. Brucine // n bier. 5. Veratrine // // bier. 6. Strychnine // ‘ // bier. 7. Coniine // // water. 8. Veratrine // // bier. 9. Brucine // // suikerwater. 10. Morphine // // bier. 11. Strychnine // // bier. 13. Veratrine // // bier. 18. Brucine. // // bier. 14. Morphine // // bier. Ten einde al de candidaten gelijktijdig met de praktische werkzaamheden in’ het scheikundig laboratorium te kunnen doen aanvangen en te voorzien inde behoefte aan toestellen en andere ustensilia, die bij zulk een groot aantal candidaten zeer zou worden gevoeld, indien zij allen met dezelfde serie begonnen, besloot de commissie het aantal candidaten te verdoelen in drie afdeelingen, zoodanig dat de orde der werkzaamheden voor het eerste vijftal werd serie A, B, C, voor het tweede vijftal B, C, A, en voor het derde vijftal C, A, B. Even als vroeger werd bepaald, dat door het lot zou worden beslist welke reeksen van de verschillende seriën ieder candidaat zou hebben te bewerken. Met de praktische werkzaamheden werd op 7 December aangevangen, geregeld voortgegaan en geëindigd op 18 December. Het register van de werkzaamheden werd doorlederen candidaat geregeld bijgeschreven en eiken dag onderteekend door hem en dooreen lid der commissie, die getrouwelijk vertegenwoordigd werd om toezigt te houden op den arbeid dér candidaten. Het openbaar of meer theoretisch examen ving aan op 30 December en eindigde op 23 December. Het was vooraf door eene aankondiging inde Utrechtsche Courant bekend gemaakt. De commissie is, wat dit gedeelte van het examen betreft, zooveel mogelijk getrouw gebleven aan de eisohen