is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malas magnesicus in extractum Cardui benedicti, waargenomen door A. Frickkinger.

De korrelige hoedanigheid, welke extraetum Cardui benedict! na eenigen tijd aanneemt, is een bekend verschijnsel. Oude extract is bezaaid met zoutkristallen, welke men verschillend van zamenstelling heeft aangetroffen. Men vindt ten minste inde leerboeken daarvan nitras kalicus chloretum kalicum , sulphas kalicus , acetas kalicus vermeld. Alleen Morin maakt ook gewag van malas calcicus. Goede extraetum Cardui benedicti, welke met niet al te veel kalkhoudend bronwater bereid is , bezat zoowel in verschen staat als bij ouderdom eene zure reactie. De oplossing er van inde helft water zet aanmerkelijke korsten vaneen grijsachtig wit, zandig, taarlingvormig zout af. Daar dit zout geen zwavelzuur en geen chlorium bevatte, onderzocht F riek hing er het en vond, dat het uit malas magnesicus bestond met weinig malas calcicus. De plant, waaruit dit extract bereid was , was in bloeijenden staat ingezameld. Waarschijnlijk is de zamenstelling van het in het extract op verschillende tijden door verschillende waarnemers gevonden zout, afhankelijk van den tijd van inzameling der plant, de grond waarin zij gegroeid is en de bemesting die deze ondergaan heeft. (Buchner’s neues Repertorium, Bd. XI, H. 3, S. 128.)

288