is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de waschwaters der gasfabrieken bereid wordt, bedraagt p.m. 5000 ton.

Sommige soorten van steenkolen en voornamelijk de cannelcoal leveren , als zij zeer langzaam gedestilleerd worden, eene olie, welke dient ter bereiding vaneen produkt, dat voor de eerste maal op de wereldtentoonstelling van 1851 inden vorm eener kaars verscheen en dat men paraffine genoemd heeft. Deze paraffine is in wezenlijkheid olievorraend gas in den vasten staat, omdat zij daarmede isomerisch is en dezelfde scheikundige zamenstelling bezit. Zij dient tegenwoordig ter bereiding van uitstekende bougies, die het meesterstuk zijn van de industrie van het steenkolengas, in dien zin, dat elke bougie het meest lichtend beginsel van dit gas, gecondenseerd inden vasten staat, bevat; in dien zin ook, dat als men ze langzaam laat verbranden, dit vast geworden beginsel, zonder ontleding overgaat, van den vasten, eerst in den vloeibaren en vervolgens inden gasvormigen staat. Deze paraffine is alzoo een zeer schoon wasch, dat bij 120 a 180° smelt; zij levert een eveneens zeer schoon wit licht, dat niet anders is als het licht van het olievormend gas. De olie waaruit men de paraffine afzondert en die ze in oplossing hield, is zelve isomerisch met het olievormend gas; zij vat geen vuur bij de gewone temperatuur; zij behoeft om te branden eene pit. Deze olie, olefine genoemd, levert volstrekt geen gevaar bij het branden, zij wordt door de capillariteit der pit in kleine hoeveelheid opgezogen en in aanraking gekomen met het ontvlamde gedeelte der pit, destilleert zij aldaar en verandert langzamerhand in olievormend gas. De lamp wordt alzoo eene onvergelijkelijke bron van gaslicht met een maximum van licht vermogen. De olefine heeft niets gemeens met de minerale oliën uit Canada en andere deelen van Amerika gekomen en die men dikwijls inden handel verkoopt onder den naam van paraffine. De teer, het tweede produkt der destillatie der steenkool is eene zeer complexe verbinding; zij bevat een groot aantal zelfstandigheden. De eene zijn vlugtig bij de gewone temperatuur , de andere bij meer of minder hooge temperaturen;

48