is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eö onverdund was gebruikt, is de vervlugtigende hoeveelheid arsenicum altijd slechts zeer onbeduidend. Dit bewijzen de Navolgende proeven ten duidelijkste:

10 gram zuiver gekristalliseerde arsenias natricus worden 100 C. C. zoutzuur van 1,12 sp. gew. inden boven beschreven toestel boven de lamp tot koken toe verhit, tol dat er 58 C. C. overgedestilleerd waren. Het destillaat met water verdund en met zwavelwaterstof behandeld leverde 0,0043 gram zwavelarsenik , vertegenwoordigende 0,0026 arsenicum. Bij eene tweede op gelijke wijze °ndernomen proef werden uit 72 C. C. destillaat 0,0035 grm. 2"'avelarsenik bekomen , vertegenwoordigende 0,00213 gram. arsenicum. Haar nu in 10 grm. arsenias natricus 1,866 grm. arsenicum vervat zijn , zoo bevat het destillaat bij de eerste proef Nachts 0,14 pCt. en bij de tweede slechts 0,11 pCt. van de Beheele aanwezige hoeveelheid arsenicum. (Zeitschrift für analytische Chemie 1862 , H. 4 , S. 450.) Spoedige reductie van nitras argenticus door morphine; door John Horsley. Wanneer men een’ droppel eener eenprocentische oplossing '’an acetas of sulphas morphicus met 10 tot 15 droppels eeöer oplossing van nitras argenticus van 1,77 percent-gebalte vermengt en gedurende 1 tot 2 minuten schudt, zoo °ntstaat spoedig een schoon praecipitaat van kristalvormig "'lt zilver, terwijl de vloeistof eene flaauwe gele kleur aanüeemt, welke afkomstig is van de reactie van het vrij geerden salpeterzuur op de morphine. Filtreert of giet men b® vloeistof helder af en voegt men er geconcentreerd salpeterzuur bij, zoo ontstaat de oranjekleur der morphine. Wanneer men het salpeterzuur-zilver dat men zal aanwenden 111 eene porceleinen schaal verwarmt, voor men het mor-Pbinezout bijvoegt, zoo volgt de reductie van het metaal Ogenblikkelijk en de schaal wordt met een zilverhuidje

121