is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe Amerikaansche petroleum.

De nieuwe minerale olie die inden laatsten tijd inden staat Miehigan gevonden is, is bij de analyse gebleken van eene zeer uitstekende hoedanigheid te zijn. Zij bezit minder reuk dan de ruwe olie van Pensylvanie , en geeft 20 pCt. meer geraffineerde olie dan deze laatste. Zij teekent 40° en kan gemakkelijk yan haar reuk bevrijd worden. Zij geeft bij de raffinage eene blanke olie, welke goed en zuiver brandt, en geeft geen aanleiding tot ontploffing ; zij bezft geene ligte vlugge olie en ontvlamt niet onder de 140°, (Les Mondes 1864, Avril, p. 711.) Werking van het acidum pyrogallicum op bromium en iodium; door Dietzenbacher. 1 gram acidum pyrogallicum opgelost in 20 grammen ffß' ter is in staat, bij de koude, 20 grammen bromium en hS verwarming 6 grammen iodium op te lossen. Deze oplossingen vermengen zich in iedere verhouding met water. Terwarmt men deze oplossingen tot omtrent 250° C., i°° verandert het acidum pyrogallicum in acidum metagallicum > onder vrijwording van bromium of iodium. Proeven met deze oplossingen inde geneeskunst genomen» zoowel in- als uitwendig, hebben de gelukkigste resultaten opgeleverd en zij kunnen met voordeel de brometa en iodet® alcalina vervangen. lodetum seleniosum; door denzelfden. Men neemt 5 grammen iodium op 50 centigrammen sele' nium en 200 grammen gedestilleerd water; men laat koken tot dat het vocht helder geworden is, waarna men op nieurf

266