is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 11, 19-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er werden mooie voorwerpen door de jongens tijdens de les in handenarbeid vervaardigd. Zo redden ze zich en kunnen ze ook voor zichzelf iets moois maken.

bleken. In de winteravonden kunnen ds jongelui op de school nog een cursus volgen.

Een klein deel der school is gevestigd in de Rolderstraat, in de voormalige Joodse school. Daar wordt meer gedaan aan vakkennis dan aan leren, zoals rekenen, schrijven enz., omdat dit deze kinderen te moeilijk afgaat. Niettemin is hef goed onderlegde personeel in staat bij de meesten een behoorlijke handvaardigheid bij fe brengen, waardoor ze iets kunnen leren, waarmee ze zich in het leven kunnen redden.

De nazorg tewerkstelling is voor deze categorie leerlingen na hun 18e jaar veelal een uitkomst.

Een niet onbelangrijk gedeelte van hen werkt in de maanden Maart tot November in de openlucht, in de tuinen en de overige maanden binnenshuis waar ze matten vlechten, vatenkwasten maken enz. Hiervoor krijgen ze een zakgeld, zodat ze niet hfet besef krijgen dat ze er maar bij aanhangen.

Voor de meisjes staat nog op het programma de inrichting van een nazorg-weefkamer.

Het internaat is geen gemeentelijke, doch een particuliere instelling, die beheerd wordt door de familie Davids.

In Drente zijn nog scholen voor buitengewoon lager onderwijs in Emmen, zowel een openbare als een christelijke, in Meppel en in Hoogeveen. In deze plaats -staat de school eveneens op christelijke grondslag. Op de neutrale scholen wordt echter wel les in de bijbelse geschiedenis gegeven.

Dit soort onderwijs verdient aller belangstelling, omdat hierdoor aan de minder begaafden levensvreugde geschonken wordt. De scholen in Drente voorzien dan ook in een grote behoefte.

Mattenvlechten. Een mooi en moeilijk karwei voor jongens van 18 jaar en ouder. Hü zal in zijn later leven in een mattenvlechterq zgn kostje wel verdienen.

Boven: Zo keurig ziet de slaapzaal in het internaat er uit. Onder: Hier ziet men het opmaken van een bed, precies zoals het moet.

En zus kan héél mooi breien. Wat kan ze thuis straks fijn helpen. Zo worden de meisjes van jongsaf voorbereid op het huiselijk werk.