is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1937, no 17, 01-02-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seerde parochie met kerk en scholen. Hier in Malabar leiden de priesters, bij de missionarissen vergeleken, een vrij gemakkelijk leven. Hier hebben ze te doen met brave christenen en beschikken ze over een vast inkomen. Daar in het Noorden van Indië, in Dinajpur en in de andere bisdommen, is het een ander karweitje ! Het land is heidensch, het werk zwaar en afmattend, het klimaat uitputtend, het apostolaat weinig troostend.

Voor geen kleintje vervaard.

Met opzet beschreef ik hun roeping in trekken die haar alles behalve bekoorlijk voorstelden. Maar daar was in hun antwoord geen aarzelen te bespeuren.

— We weten het, Pater, we zijn bereid.

— Ce wilt dus missionarissen worden, uw ouders en vrienden misschien voor altijd vaarwel zeggen, en uw leven opofferen voor de bekeering van die vreemde heidenen in het Noorden ?

— Ja, Pater, en vraag a. u. b. aan Mgr. Anselmo dat hij ook ons, zoo het mogelijk is, toelaat in de wijsbegeerte te komen studeeren te Ranchi.

U moet weten dat een hunner vrienden, Job Kochuthara zaliger gedachtenis, hun hier op het seminarie was voorgegaan. Job mag aangezien worden als de pionier van de missiebeweging onder de seminaristen in Malabar. Hij onderhield van uit Ranchi een drukke briefwisseling met zijn talrijke vrienden. In Alwaye, waar hij philosophie gestudeerd had, stond hij bekend als de vriendelijke en kluchtige Job. Geen wonder dat zijn brieven gretig gelezen werden en er veel toe bijdroegen om meer roepingen te verwekken. Gedurende zijn kort verblijf in de missie van Dinajpur, voor hij naar Ranchi kwam, was hij ieders vriend geworden. De bisschop bouwde groote hoop op dien jongen : uit hem zou een flinke missionaris groeien.

In het begin van het schooljaar, den tweeden dag van de retraite, vond men Job 's morgens op zijn bed dood liggen.

— Pater, kwam de ziekendienaar zeggen, Job is al koud, kom en zie.

Inderdaad Job was, waarschijnlijk een half uur te voren gestorven.

IHS