is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 23, 01-06-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN JAAR TE KIMVOELA

DOOR P. V. VAN BULCK, S. J.">

De derde groote....

Een Drongensch novice gaf katechismusles in de parochie Baarle. « Kinderen, wie onder u kent er drie groote Vlaamsche missionarissen ?... » — Schuchter staken de meisjes een vinger omhoog : « ...P. Lievens... P. Damiaan... — En de derde ?... Kent niemand hem ?... — Ja ik, Pater... P. Valeer Goemé uit Drongen. »

De « groote Vlaamsche missionaris uit Drongen » werkt... maar zwijgt. Eindelijk is men er in geslaagd een tipje op te lichten van het zware gordijn, waarachter hij schuil zit te Kimvoela.

Herinnert ge u nog het begin van den Spaanschen Oorlog ? Reeds bijna twee jaar geleden. Wel, het was op 29 Juli 1936 dat de Albertville het anker lichtte niet te Antwerpen maar te Zeebrugge. Uit sympathie voor de roode Spaansche regeering staakten de Antwerpsche havenarbeiders. Ook te Zeebrugge vreesde men sabotage, daarom werd geen enkel familielid der afvarenden aan boord toegelaten— En wat een hondenweer !...

Toen men op 6 Augustus Teneriffe aandeed, waren haven en eiland sedert veertien dagen in handen der « rebellen ». In de stad en in de haven heerschte rust.

Den 19den Augustus legde de Albertville te Matadi aan. Verleden is de tijd, toen een missionaris vertrok met slechts een brevier onder den arm, een kruis op de borst en een neusdoek op zak; 265 kgr. bagage werden voor P. Goemé alleen aan wal gezet. Van al die spullen interesseerde de douane slechts de ligstoel. Voor zijn af en toe hoognoodige rust betaalde de missionaris 9,50 fr. inkomende rechten.

(1) Die dankbaar gebruik maakte van Pater Coemé's brieven aan zijn familie.

IHS