is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 614, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop geen mergel werd uitgestrooid. Daardoor werd tevens bereikt, dat het proefveld a.h.w. in twee parallelgroepen kon worden ingedeeld.

Bovendien bleek het noodzakelijk, de uitkomsten der aardappeljaren te scheiden van de graanjaren. De ~onder water-gewich ten” der aardappels van de verschillende veldjes liepen slechts weinig uiteen, zoodat deze niet verder bij het onderzoek werden betrokken. Als resultaat van dit onderzoek geven we hieronder eenige tabellen, waarop de knolopbrengsten van de aardappel jaren zijn vermeld en de korrel- en stroo-opbrengsten van de graan jaren, telkens voor de mèt en zonder Ca bemeste veldjes afzonderlijk. De opbrengsten zijn aangegeven in procenten, voor de met Ca bemeste veldjes van de K, P, N, Ca-veldjes en voor de niet met Ca. bemeste veldjes van de K, P, N-veldjes. Bij de knolopbrengsten is tevens voor ieder jaar het aardappelras vermeld, n.l. Th is Thorbecke en Tr is Triumf, benevens de gemiddelde opbrengst in kg per are van de volledig bemeste veldjes. Bij de korrel- en stroo-opbrengsten is voor ieder jaar het graangewas vermeld, n.l. h is haver, r is rogge en t is tarwe, benevens de gemiddelde opbrengst in kg per are van de volledig bemeste veldjes. Daar het proefgewas zwarte haver in 1919 mislukte, is dit jaar niet inde tabellen opgenomen. TABEL 1. Knolopbrengst van de met Ca bemeste veldjes in procenten van het volledig bemeste veldje. 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 Ca 64 66 5° 38 46 22 31 24 22 29 K+ Ca 59 65 51 55 7048 54 54 51 52 P + Ca 68 68 50 44 42 18 23 17 20 22 N+ Ca 101 91 78 48 52 35 37 4° 23 24 K+P + Ca 66 72 59 62 79 60 66 57 58 61 K+N + Ca 99 9° 9° 83 86 85 79 71 84 80 P+N + Ca 97 93 78 47 54 36 43 36 28 29 K p _j_ p ca 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Aardappelras Th. Th. Th. Tr. Th. Tr. Th. Tr. Th. Th. Opbr. voll, bem. veldje p. are in kg ' 391 366 414 42 398 459 425 402 443 431 Knolopbrengst van de niet met Ca bemeste veldjes in procenten van het met K, P en N bemeste veldje. 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 O 63 69 50 44 49 23 36 23 19 28 K 63 70 54 60 70 49 55 53 50 52 P 63 73 54 38 41 18 30 20 17 26 N 94 94 72 45 54 35 38 39 20 26 K+ P 62 73 58 61 77 58 65 64 58 61 K -)- N 93 92 85 82 86 86 81 79 84 80 P+ N 102 102 84 50 46 33 37 34 25 23 K -j- p N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Opbr. K + P + Nveldje p. are in kg 4D 363 455 4°9 383 447 4>o 400 446 4H

627