is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1882, no 1, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEVOEDERING.

genomen de handelspnjs van 1 H.L. gerst en 1 H.L. haver (zie Landhouw-Kroniek n«. 1, ’Bl, Bijhh N. O. O.) en waarin 1 kilo koolhydraten berekend is op 7.35 cent. Ik heb deze berekening vervolgd, ten einde aan te toonen, dat er een groot verschil bestaal; m. PrÖs) n'e*; alleen met betrekking tot de verschillende voedermiddelen maar vooral in handelswaarde en voederwaarde, van de m verschillende voedermiddelen voorkomende verteerbare stoffen. Paardeboonen j gerst en haver zijn zoo wat de aangewezen voedergranen. Wanneer wij nu 1000 kilogr. van ieder dézer voederstoffen nemen, en de waarde berekenen naar den marktprijs te Groningen, m Februari 1881, dan vinden wij ' Paardeboouen per H.L. 78 kilo ƒ 750 = per 1000 kilog. / 95 Gerst „ H.L. 62 » „ 5.50 = „ 1000 , ~ 88 – Haver „ H.L. 52 * . 4.80 =d ~ 1000 ~ „ 83. 3 H.L. 129 kilo ƒ 17.30 = per 3000 kilog. ƒ 266. Bestanddeelen Verteerbare stoffen. Kh. 1 X 1429 = 1429 in 1000 kilog. g H- I v ok X 422 = 2400 p Ja*g .*! V. 2,5 x 78 = 195 van .-2 .£ 3 3.5 _____ K> O O én t** t4 * | 4024 x Paardeboonen .. . 230 436 14 Gerst 80 575 17 Haver 90 418 47 _266.00_ „ 400 1429 78 ~ 1 kilog. Koolhydraten kost 6.16 cent, 1 » Eiwit » 616 X 6 39.66 – » 1 * Vet „ 616 X 2.5 =t 16.62 » Passen wij nu dit gevonden cijfer 6.16, de prijs van 1 kilo koolhydraten in deze combinatie, op verschillende voedermiddelen toe, dan zien wij dat onze berekening zeer mank gaat. Vooral Wanneer wij dit cijfer op hooi en stroo toepassen. 1 H.L. boonen a 78 kilo kost ƒ 7.50 , voederwaarde / 9,54. 1 H.L. gerst a62 » « ~ 5.50 „ „ 4,50. 1 H.L haver a52 // // >, 4.30 // „ 3.96, 1 H.L. rogge a73 // * * 8.375 // „ 6^06. 1 HL. boekweit a67 » " // 6.35 // // 3.885. 1000 kilo best hooi kost ....// 50. n „ 63.40. Waar blijven wij nu met onze gemiddelde cijfers? Wat nu. Hebben wij dan in ’t geheel geen basis voor onze berekeningen? Welzeker. De cijfers inde voedertafel van Emil Wolff, zie Staring’s Almanak, houden wij vast. Ook de daarin Voorkomende verhouding, door Julius Kühn, 1 : 6 en 1 : 2.5, dat 18 1 kilog. eiwit staat in voederwaarde gelijk 6 kilog. koolhydraten '•jri 1 kilog. vet staat in voederwaarde gelijk met 2.5 kilog. koolhyjaten. Althans zoolang deze niet door betere vervangen worden, i 8 tweede bekende grootheid in onze vergelijking nemen wijde andelswaarde of marktprijs van den tegenwoordige!! tijd. 1*

1 . Vet

3