is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 11, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG lETS OVER HET GEWICHT VAN HOENDEEEIEES.

volgens het gewicht beziggehouden, en zijn ten gevolge daarvan, door iemand in die stad verschillende gewichtsbepalingen gedaan en daarbij de navolgende uitkomsten verkregen. De eieren en doppen van de hieronder genoemde soorten van kippen wogen: Ei. Dop. Ei. Dop. gram. gram. gram. gram. Vaneen inlandsche kip . 41.0 5.50 Houdan 63.0 6.50 Dito 48.5 6.00 La Flèche gekruist met Dito 52.0 6.50 Houdan 60.0 6.75 Italiaausche ...... 54.5 6.35 Brahma 67.5 750 Italiaansche («Leghoen”) 70.0 7.75 Deze cijfers kunnen als „gemiddelde” van de afzonderlijke hoenderrassen aangemerkt worden. Er volgt uit dat Als 1 ei weegt dan heeft men en gaan in gram aan doppen 1 kgr. pCt. stuks. 41.00 13.40 34.40 54.50 11.50 18.34 62.00 10.50 16.00 67.50 11.10 14.80 70.00 11.00 14.20 Gemiddeld 17.55 in 1 kgr. Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat op elke 100 gram ei het gewicht der doppen van de kleine eieren aanmerkelijk hooger is dan dat der groote eieren. Koopt men b.v. 15 eieren van 41 gram dan ontvangt men aan inhoud (dojer en eiwit) 532,5 gram en aan doppen 82,5 gram; daarentegen leveren 15 eieren van 70 gram aan dojer en eiwit 933,75 gram en aan doppen 116,25 gram. De laatste geven dus 401,25 gram dojer en eiwit meer en slechts 33,75 gram meer doppen. Of; iemand kocht 15 eieren van 70 gram dus gezamelijk 1050 gram, dan zou een ander, die eieren van 41 gram kocht voor hetzelfde geld er 25,5 moeten krijgen, zou hij tegenover de eerste niet te kort komen. Zoodat het koopen van eieren zoowel ten nadeele van verkoopers als van koopers kan uitloopen als dit bij het getal geschiedt en beiden er beter aan toe zijn wanneer men bij het gewicht verkoopt of koopt. De volgende berekening kan nu eenigermate tot grondslag dienen bij het koopen volgens gewicht. Het gemiddeld getal eieren op 17,55 stuks in 1 kgr. gesteld (zie boven) en kosten nu de 12 stuks 25 36 42 48 54 60 cents en2. dan kost 1 kgr 36.5 52.5 61.5 70 79 88 Wel is waar gaan er van den anderen kant weder stemmen op, die geen bezwaar hebben in het verkoopen bij het gewicht, maar die toch beweren dat de kleine eieren voedzamer zijn of ten minste dat de verhouding der voedende bestanddeelen tot het watergehalte daarin beter is dan inde groote eieren, of met andere woorden, dat de groote eieren in verhouding meer water zouden bevatten. Echter zijn tot nog toe geen onderzoekingen bekend, waarvan de uitkomst deze bewering nader bevestigt, en in ieder geval is het verschil waarschijnlijk zoo gering, dat het bij de bovengenoemde uitkomsten volstrekt niet in aanmerking kan komen.

174