is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Venlosche musici van beteekenis.

Medegedeeld door Jan Verzijl.

De met elkander verwante Venlosche families Messemaeckers en Fodor hebben zich op muzikaal gebied een grooten naam .verworven.

Van deze families vermelden wij :

Goswinus Joannes Messemaeckers ged. 7 Januari 1726, begr. 28 Januari 1775, zoon van Andreas Messemaeckers en Anna Maria Brouwers. Hij was aanvankelijk tweede violist in de St. Martinuskerk en kreeg volgens raadsbesluit van 12 April 1753 van de stad een jaarlijksch tractement van 7 rijksdaalders. Sedert 22 Aug. 1755 kreeg hij 10 pattacons. Later was hij kapelmeester in de St, Martinuskerk. Hij huwde 29 April 1749 met Dorothea Boxwilder ged. 18 Augustus 1714 + 19 November 1795, dochter van Joannes Boxwilder en Sibilla Theunissen. Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen :

1. Joannes Andreas Messemaeckers — volgt.

2. Antonius Messemaeckers — volgt.

3. Maria Llisabeth Messemaeckers — volgt.

4. Petrus Joannes Henricus Messemaeckers ged. 13 Dec. 1755, begr. 24 April 1756.

5. Sibilla Messemaeckers ged. 25 Mei 1757.

Joannes Andreas Messemaeckers ged. 26 Nov. 1750 -f 12 October 1832, werd 27 Januari 1775 door den raad