is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ S T. DER | .j

Handfchrift, langs een onbekend kanaal gekomen • van St. Hclena. Uit het Fransen* volgens de , Tweede Urgave. . . . Bladz. 6oa

hartman, (j. h. c.) Het Werk des Heeren onzes , Konings. . . . . , <500

hazeu, cornsz. (j.) Leerzame Voorflellen. 94 helmers , (j. f.) Gedichten. Twee Deelen. Twee' de Druk. . .... 408

■— Nagelaten Gedichten. Twee

Deelen. . . ... 409

hengel , • Cw. a. van) Oratio de Elementis disci-

pliiice Theologie^ bene ac diligent er pertractandis. 433 # ,—i Verhandeling over den Invloed van.de bijzondere Karakters en Perlbonlijke denkwijzen der Evangelisten en Apostelen op derzelver Schriften, . . . 481

~: Opwekking der Proteftantfche

Christenen, tot eene regte Gedachtenis aan de

Hervorming van den Godsdienst. . . 674 hercules ontwapend , of Aanmerkingen op het onlangs uitgekomen Stukje, getiteld: jezus Leer, of die niet fchold , enz. Eerfte en Tweede Stukje. . . ./ ... . 209

hermes, O-a.) Handboek, gefchikt tot een Godsdienftig Lees- en Onderwijsboek, . 501

hes, fj. h. de) Waarnemingen over het gebruik der Faba Pechurim in den Fluor Albus. 161

. De Slag van Algiers. . 600

HESZ, 0- j') Eenheid in het Menigvuldige, of het Christendom, befchouwd als een Vereenigingsmiddel voor Waarheidsvrienden, enz. . 5/7

hildebrand, (j. p- u.) Belijdenis-Leerrede van den Heere j. n. zimmerman ter toetfe gebragt. 725

hoeufft, (j.h.) Taalkundige Aanmerkingen op eenige Oud-Friefche Spreekwoorden. Tweede Uitgaaf. 124

hoeven, (c. van der) Lisfertatio Medica Inauguralis de Conjlitutionis epidemica doctriiia, 451

holle , (j. h. ) Het Huisfelijk Feest. Blijfpel, in een Bedrijf. . . . .

hoocendorp, fj.) De Ontmaskeraar van de Ge. heimen der Magnetifeurs en Somnambules voor weldenkende en deugdgezinde menfchen oiittaaske"*« • • ... 86

hoo-