is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 16

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. VOORNAAMSTE ZAKEN.

Mosfelman. (De) . • • Bladz. gi muley yazed. (Wreedheid van) . .420 murat. Korte fchets van deszelfs leven en lotgevallen. • • • • • 373

N.

natalia (Het kloekmoedig en teeder befluït van de kleine) om in het noodlot van haren vader te deelen. • • 573

newton, (john) Deszelfs Graffchrift en Testament. 517

O.

Onfeilbaarheid der Paufen. Aanmerkingen daaromtrent. . . . 149 en volg.

Ontvangenis (Onbevlekte) van maria. Aanmerkingen daaromtrent. . . 249 en volg.

Opregtheid, eerlijkheid en waarachtigheid in den omgang met den naasten, . . 507

orestes (Aanmerkingen over den) van euripides. .... 457 en volg.

P.

Perzen. (De) (Dichtfluk.) . . 81 en volg. peter den grooten , Keizer aller Rusfen. (Iets

omtrent) . . • • 3*3

Plaatsbefchrijving (Geneeskundige) van Amfter-

dam. . . . . 827 en vo,g«

Pfalmen. (Aanmerkingen over de) . 337 en volg.

R.

Raadgevingen aan de inwoners van Nederland. 88 Regen. (Warme) . • . • Ó43

S.

Schaatfen. . . . . • 464

schieten, (abraham van) Deszelfs levensbijzonderheden. . . . 6iï en volg. Schotland. Zie Engeland. Spreuken. .....