is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken) [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VA-N- DE-STUKKEN

GENEES- en HEELKUNDE.

Bij befchaafde lieden heerfchen ook nog vooroordeelen tegen de Koepok - inenting. Bladz. 297

NATUURKUNDE EN NATUURLIJKE HISTORIE.

Iets over de Weêrsvoorfpelling. . . ia

Bergwerken of Mijnen. . . 105

De Koeboom en de Planten - melk. (Uit het Hoogduitsch.) (Uit het onuitgegeven Derde Deel van von humbolds Reizen in de Evennachts-ftreken der Nieuwe Wereld) . . '. 103

Over de Boomen in betrekking tot de gedaante der

Landfchappen. . ." . . 68a Iets uit de Natuurlijke Gefchiedenis der Vogelen. 445 Over de verfpreiding der Honigbijen. . 353

GODSDIENST-. MENSCH- EN ZEDEKUNDE.

Iets over den Geest des Tijds, met betrekking tot den Christelijken Godsdienst. . . \

Een woord over Onverdraagzaamheid. . 97

Verhandeling over den Toekomenden Staat, na dit Leven. . ... . . 237.

Goddelijk Leven. . . 721

Over het nut dat wij moeten trekken uit het Uiden van onze medemenfchen. Door c. b. f. vischkr, te Ludwigsburg. . , . . 385

Het gewone Gebed der eerfte Christenen voor den Maaltijd. . . . . 389

Aanfpraak van den Satan aan den Helfchen Raad. (Uit miltons Herwonnen Paradijs, ïfte Boek, van vs. 44 tot 105.) (Vertaald door g. outhuijs , Predikant te Minnertsga.') . . 390

De aardfche wandel der Nederigheid. . . 45a

Pfy-