Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HE T SPORTBLAD

15

Adspiranten: A: ZF.C. a—Swift 12 u. L Kolm

Wilh. V.t— Hortus 11 u. I. Pronk

N.O.S.—Amstel 11 u. M. Moscoviter

B: D.W.S.-ZFC. b S. J. Tas

Ajax b—St. Voorwaarts 12 u. L. Wijnstroot Blauw Wit"b-—S.D.S. . 11 u. J. Wijnstroot ;. 9 December: . le kl. A de Meeuwen —Olivio ... de Germaan—M.V.K. AD.W.-Rap ' K.A.B.—T.O.G. ■..,-<;,'• <

Swift - R.U.C. le kl. B W'meer 2-O.D.E. 2 S.D.S. 2 - A.F.C. 4 Rapiditas 2—Steeds Voorw. 2

BI. Wit 4—V.V.A. 3 . .

Neerlandia 2—D.E.C. 3 2e kl. A Ahrend's-S.D.O.

Ready-T.O.S.

E D.W.—W.H.V,

Union —Amstclstijn 2e kl. B T.O.G. 2-N.Ö.S. 2

D.W.S. 2—Meeuwen 2

Hortus 2—A.D.W. 2 2e kl. C R.U.C. 2-Ajax 5

Spartaan 3—Hortus 3 11 u. ., 2e kl D AF.C. 5—Olivio

Ajax 6—BI. Wit 5 11 u. 3e kl. A E.D.W. 2 - Ajax 9 11 u.

D.V.O 1 —Germaan 2

MV.K. 2-Diemen lj u. 3e kl. B D.V.O. 2—Union 2 11 u

W.H.V 2-S.D.O. 2

O.D.E. 3-Rap 2

Amstelsteyn 2-KA.B 2 llu. Se kl. C St. V. 3—N.O.S. 3

S.D,S. 3—W'meer 3 11 u.

T.O.S. 3 T.O.G. 3 11 u. 3e kl. D BI. Wit 7-W'meer 4

Meeuwen 4 Hortus 4 11 u. 3e kl E O.D.E. 4—V.V.A. 5 11 u.

A.F.C. 6—D.EC. 4 11 u.

Blauw Wit 5 —Ajax 7 ll u. 3e kl. F Swift 3-Blauw Wit 8 11 u.

Ajax 8 Neerl. 4 11 u.

D.E.C. 5-Ahrends 2 Adspiranten: A : Amstel - Swift 11 u

Hortus-N.O.S. 11 u.

Wilh. Vooruit—Ajax a 12 u.

Z.F.C a-Bl. Wit a llu B: Ajax b Germaan 11 u.

D.W.S.-Z.F.C. b 11 u.

BI. Wit b -S.D.S 11 u. Wijzigingen 2 Dec. T.O.S.— Union en Ajax 6—BI Wit 5 vervallen, DWS.— Z.F.C. b adsp. en Ajax b — St. V. adsp. worden om 11 uur vastgesteld.

Zij, die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat

Op de ledenlijst bijgeschreven: Amstel. G. en M Jutte, J. Schmidt. Avanti. H. Mieghout, J. K. Siemons E.D.W. L. Coopman, E. Courant, L. Koster. Hortus, G. F. Boseker, H v/d Velde, J. H. Leurink. K.A.B. H. J. Morreau.

N.O.S. F. Wareman, G. Tepaske, K. Stols. S.D.E. N. de Vries. W. Hermans.

Rap. H H. Geene, J. J. v. Os, J. M. A.Gommers, A. J. Schreuder,

W. Raaijen. : •

S.D.S. J. H. F. Spamer.

de Spartaan. J. M. Meijer, J v. Gendt, J. dé Vos. ■

St. Voorwaarts. H. van Straaten, F. N. J. Douwe

V.V.A. H. v. Limburg, F Vet, A. W. Lichtenveld, T'. G. Klase.

W.H.V. E. Koatoef.

Wilh. Vooruit. B. Levie. -

Gerehabiliteerd door O.D.E. C. J. Quinten, door Union H. Pronk.

Geroijeerd door de Spartaan G. Handjes, Rechtboomsloot 79, A. Hekkers, N. Z. Voorb.wal 61, W. C. H. v/d. Meer, Korstjespoortsteeg 15, L. Tieterse, N. Nieuwstraat 18, G. van Wees, N. Nieuwstraat 38, door W H.V. H. Bleekveld, Zandstraat 36.

Secretariaat. Neerlandia, G. F. Martius Jr., tel. C. 1695, Laurierstraat 64-66, Zaterdags en Zondags na 6 uur, J.M. Kemperst.4.

Terreinen. De vereen. Union heeft het terrein van T.O.S in onderhuur voor hét spelen van h?re wedstrijden.

Tevens wordt in herinnering gebracht dat h.h secretarissen de ligging der terreinen aan de bezoekende vereeniging en aan den

scheidsrechter dienen mede te deelen, indien deze niet voorkomen in het adreslijstje van den bond. Bij verzuim wordt art. 137 toegepast.

Dispensatie verleend aan H. G. M. Feij om te spelen voor Amstelsteijn, H, Swijters voor Amstelsteijn, C. J. Quiuten voor T.O.G., C. van Heusden voor Amstelsteijn.

Boete no 53 A.D.W. 2 ƒ 2.50, K. C. H. Bos op 18/11 tegen Hortus 2;. no 54 D.EC. 4 ƒ2.50, J. P. M. Kovoets op 18/11 tegen Ajax 7; no £5 K A.B. 1 ƒ 1 onnauwk. invullen der namen óp 18/11 ; nr 56 K.A.B. 2 ƒ 1 idem ; no 57 Ready ƒ 5 J L. Aldendorff en A. Willebrand op 18/11 tegen Amstelst. ; no 58 R;U.G 2 ƒ 2.50 A. F. W. Gunzel op 18/11 tegen Hortus 3; no 59 T.0 G. 2 ƒ.1 onnauwk. invullen op. 18/11; .no 6) Union 2 /1 idem ; nö 61 V.V.A. 4 ƒ 1 idem; no 62 Avanti 1 ƒ 10 F. Fijveleijn op ,18/11 art. 145 ; no, 63 Amstel ƒ-10 adspirant G. A. v. Asselt, geboren 30 Juli 1901 en niet volgens opgave 15 Sept. 1902; no 6.4 J. Meeder, geboren 18 Mei 1901 en niet volgens opgave 18 Mei 1902; no 65 Amstelsteijn 2 ƒ 5 art. 129 op 25/11 tegen K.A.B.2; np 66 K.A.B. 2 ƒ 1 art. 33 sub. 3;. no 67 T.O.S. 8/5 w.n.o. tegen S.D.O 3 op 25/11; no 68 /l BI. Wit wegens n. inzenden adsp. elftal; no 69 R.U.C. ƒ 1 te laat, inzenden elftallen ; no 70 A.D.W. ƒ 1 idem ; no 7l D.E.C. / 1 idem ; no 72 Z.F.C. / 1

niet oncrpi/pn o-oVippIp o-Pivnvin-Hp plfrol • K^otP ™ J m„«f

worden Kap 1 f 2 50 H. W. Huystee niet op ledenlijst wedstrijd Olivio-Rap op 4 Nov.; no 73 Bl.Wit 3/1 onnauwk. invullen op 11/11 1917.

Elftallen voor de maand December:

A.D.W. 1. M. Westdijk, J. van Dael, J. Th. Bulder, D. J. Klein Klouwenburg, L. G. M. Wcsthovens, Jac.'van der Bor, Sergt. N. Meermans, Fr. van der Bor, M. Kat, P. W. A. van der Bor, W. Soolsma.

A.F.C; 1. J. G. Börnemann, T. Dekker, D. Doets, J. A.Fischer, A. Koojj, A. P. Bos. W. Welsch, H. Delsen, J. H. Ascherman, W. Addicks, D. P. Zweedijk/

2. B. C. Hopman, E. v. Ooij, N. Gerth, J. Biere, H. Otto, W. Kaales, j; G. M. Bosch, B. L. Jobst, H. Ascherman, J. Lopes Cardozo, W. M. Jurrema.

3. J. W.„Merkelbach, J. N. Huijer, D. F. Huijer, M L. Wesling, J. Marsselder, J. B. Krever, M. J. A. de Leur, H. A. v/d Stadt, M. Kriek, J. W. H. Gudde, G. Heimig.

4. K Spaan, J. van Tol Jr., I. H. Galavasi, P. J. Doets, P. J. M. v/d Eijnde, J. ,N. Holtzappel, J. Stol, E. van 't Hul), E. A. J. v. Gessel, J. van Zutphen, E. Hamel.

5. D. C. de Leeuw, H. Stradmeijer, A. Wolfrat, H. J. Peters, W. H. Breethoff, J. Wolfrat, D. Steinvoorte, G. Prent, C. J. W. Noorderdorp, E. H. de Vos, C v. d. Bilt.

Ahrend's 1. Niet ontvangen.

Ajax 1. J. C. A. Smit, V. Pelser, F. Couton, H. Hordijk, J. Pelser, G. B. Terwee Jr., J. L. van Dort Jr., J. D. de Natris, Th. J. F. Brokmann, F. W. de Haan, W. H. A. Gupffert.

2. C. Andriesse, P. J. Prins, A. M, M. Busbach, J. Goosen, A. J. de Kruüff, A. J. , ten Herckel, A. J. Maasen, M. Lucas, J. W. Lucas^H A. G, Z. Kooge, J. H. de Vos.

3. G. H. Ziegeler, F. Levendig, F. H. Schoevaart, L. F. Dekker, A. M. Prins, M. ,G. H.H. Pijnappels,' J. L. Dobbe, J. Bieshaar, J. Grim, J. Roodenburg, en J. J.: Grootmeijer, :

4. G. J. Masselman, H, J. Prins Jr,, W. Mast, J. dc Boer Jr., J. H. Martens, K. Gomes, H. W. P. Lus, J. Couzij, D. W. van.' Raam Jr., C. Roodenburg, D. v. Leeuwen Jr.

5. J. G. Cluwen, H. J. Brink, J. de Groot Jr., J. H. Brandt, R. P. J. Vunderink, J. C. Dabrock J. Arnold, E. Bakker, C. v/d Weerden Jr., A. H. G. Smit, A. Kamps.

6. S. v. Heume, G. de Jong, H J. Lodder, J. G. P. N. Los, J. W. Hoeflnagel, F. W. Höhle,.J. C. H. Wessels, L. H.B. Hulsman, K. W. v. d. Foorren, W. K. Heckmann Jr., G. H. Eiserman Jr,

7. A. Kool, J A. Möhrs, J. S. v. d. Vijver, H. Verstraten, J. L. Smit, W. H. C. Lieven, .j. Visser, C. G. v. Ede, J. Cohen, Chr. Alings, J. v. d. Vlis.

8. W. A. P. v. Gemert, J. A. Slagt, M. Wijting, L. Aarsen, K. W. Dokter, J. H. Oldenbroek, H v. Buren, J M. Couton, W. Jesse, S. Arnold, W. J P. Smith.

Rest Elftallen December volgende week.

Enkhuizen, H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Protestcommissie A.V.B. Bovengenoemde commissie nam op de Dinsdag jl. gehouden vergadsring de volgende besluiten :

Toegewezen: protest Ajax, wedstrijd Ajax 4—BI. Wit 4. 'Afgewezen: protest W-H V., wedstr. W.H.V. I—Ahrend's 1. Toegewezen: protest T O.G., wedstr. Meeuwen 2—T.O,G. 2. ." V' H. M.. VAN LEEUWEN, secretaris. .

JUBILEUM DADE. Het bestuur brengt hiermede ter'kennis van belanghebbenden, dat de officieele huldiging van den heer H. D. DADE Hzn„ Secretaris-Penningmeester, ter ge»

Sluiten