Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

legenheid van zijn 12' ,,-jarig bestuurslidmaatschap van onzen Bond, zal plaats hebben' op Zaterdag 8 Dec. e»h.. des avonds 8y2 uur, in een der bovenzalen van ,,de Nieuwe Karseboom". Namens het Bestuur,

J. A. WIJNMALEN, Comm.

Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond.

Uitslagen 25 November: Spoorvogels 1—Tw. B. terrein afgekeurd. Robavcr—V.V.G.A. 2 5-0 Art. 102

Programma 2 December : V.V.G.A. 1—Tw. B. vm. 10J4 u. Van Ahen

S.M.N.—Spoorvogels J. C. de Haan

Uitgesloten spelers. Spoorvogels: „R.O.C.", K. Gil!, G. Steenis verv. door H. N. Kuyder, W. L Meyer en J. S. de Waal.

V.V.G.A. : onveranderd.

Bondsleden. Robaver ; R v. d. Bosch.

Boeten : no. 13 Robaver ƒ 1.— art. 71 H. R. ; no. 14 Robaver ƒ 0.50 art. 72 H. R.; no. 15 Robaver ƒ 0.50 art. 72 H. R ; no 16 V.V.G.A. ƒ 5.— art. 102 H. R.

Nieuwe weg 38, C. MULDER, secr. comp.-leider.

Limburgsche Voetbalbond.

Competitie.

Uitslagen 25 November: Alle terreinen afgekeurd.

Boeien : no. 27 R.K.V. / 1 wegens niet inz. hooger elftal voor Dec; no 28 T.S.C. f 1 wegens idem; ne. 29 Scharn ƒ1 wegens idem; no. 30 Valkenburg ƒ 1 wegens idem; no. 31 Weert ƒ 1 wegens idem; no. 32 Weerter Sport ƒ 1 wegens idem; no. 33 M.V.V. ƒ 2.50 wegens laten meesp. niet-gerecht. speler (M. Vossen) in den wedstr. M.V.V. 3-O.N.S.V. 1; no. 34 T.V.V. ƒ 1.50 wegens niet op tijd voldoen declaratie schnidsrechter v. d. Berg. Wedstr ij dprogramma 2 Dec.:

Zuid. le kl. geen wedstrijden wegens wedstr. proef-tlftallen op het terrein van O.N.S.V. te Heerlen, scheidsr. J. Zoetjes.

V.V.V. 3-Steijl 2u. de Loo, T.V.V. 2-V.I.O.S. 1 2 u v. Neerven, T.S.C. 1-R.V.V. 2 2 u. Denessen, Volharding 1-Roermondia 1 2 u. Gitmans, Weerter Sport 2—Weert 2 2 u. Gerits, Merefeldia- Weerter Sport 1 2 u. Stribos, Roermondia 2 —Volharding2 2 u. Hermans, V.I.O.S. 2—T.S.C. 2 2 u. v. Rhee, Valkenburg 2 — Eijsden 2 u. Goor, St. Emma 2^ Heerlen 2 2| u. de Moor.

9 December: M.S.V. 3 —Heerlen 1 2 u. Cörvers, Valkenburg 1 —O.N.S.V. 1 2 u. Peters, Scharn 1—Eijsden 1 2 u. Brouwers, MV.V. 3—Stn. Emma 1 12 u. Heuts, Steijl—V.V.V. 3 2 u. Denessen, R.V.V. 2—V.I.O.S 1 2 u J. v. d. Berg, Roermondia 1— T.S.C. 1 2 v. Hermans, T.V.V. 2- Volharding 1 2 u. v Neerven, Weert 1—Weerter Sport 1 2 u. Prins, Merefeldia—Weert. Sport 2 2 u, Gerits, Venlona—T.S.C. 2 2 u. Hauser Sr , V.I.O.S. 2 - Roermondia 2 2 u. Gitmans, Volharding 2—V.S C. 2 u, v. Rhee, Eijsden 2-Scharn 2 2 u. Goor, Heerlen 2—O.N.S.V. 2 2u.dcMoor.

Benoemd tot scheidsr L.V.B. L. Beugels-Nierspring, Kerkrade.

Hoogere elftallen voor December. O.N.S.V.: St. Wennemoser, J. Jansen, H. Giebels, H. Horsch, J. Collombon, J. Woll, G. van Voorst, L. Vos, W. v/d Sluis, H. Küpper, M. Dorscheidt. St mijn Emma: J v. Donselaer, G. Hennings, G. Jirris, J. Leurmans, G. Cobbenhagen, Fr. Schürgers, J. Ross van Lennep, P. v. Hoften, J. W. Mousset, P. Ploum, H. v/d Wolk. Eijsden: J. Claessen, L. en A. Dederen, J. Meertens, R.enJ. Wolfs, M. Vossen, H. Peters, H. Smeets, Fr. C rvers, E. Sakkers. Volharding: St. Kerren, A. Stoot, F. Nieuwenberg, A. Both, J. Martens, A. v. Gumbel, A. Hendrikx, J. Halin, Fr. Janssen, L. van Engelen, H. de Loo. Roermondia : H. Molenbrugge, L. Valkenburg, Em. Berben, Th. Sijbers, F. Massij, Th. Bouten, J. Neelen, W. Wolters, W. Reulcn, Fr. Simons, J. Peters Heerlen: P. Crijns vervangen door G. Cox. M.V.V. 1 : J. Leenaers verv. door D. Dirks. M.V.V. 2 : Ch. van Haaren, A. Smeets, A. Jaspers, K. Hale, J Leenaerts, A. Tonnard, J. Janssen, J. Wevers, A. Delnoz, J. Boerma, L. Eelekan. M.S.V. 1 en 2 en V.I.O.S. onveranderd,

Kouvenrade. H. BOCKMEULEN, Comp.-l. L.V.B.

Geldersche Voetbal Bond.

Uitslagen 25 November: G.V C—N.E.C. 4 ?; D.E S.-Rheden 2—1, S.M.L. 3-G.V.C. 3 (G.V.C. 3 niet opgek.), V.D Z.—V.V.O. 2 (V.V.O 2 niet opgek.). Go ahead 5-Activial 1-2, D.O.T.O. 2— Simson 2—1, Twello—Deventer 2 0—4, Activia 2-Gazelle 2 1 — 1. Overige wedstrijden niet doorgegaan.

Boeten: G"V.C. art. 77 ƒ 2.50 en 2 winstpt. in minder, w. n. o. S.M.L. 3—G.V.C. 3; V.V.O. art. 77 ƒ 2.50 en 2 winstpt in minder, w. n. o. V.D.Z.—V.V.O. 2; Acsivia f 1 art. 87 wedstr. Activia 2 —Gazelle 2 25/11 ; Gazelle / 1 art. 87 Activia 2 - Gazelle 2 25/11.

Hoogere elftallen December: A.G.O.V.V. 1 J. van Cleef verv. door J. Holtkamp. Deventer 1 D. Prinsen verv. door H. Winkelman. N.E.C. 2 H. van Berck, J. Slee, M. de Jong verv. door G. v/d Akker, G. Janssen en G. v. Yperen. N.E C. 3 G. v/d Akker, W. Hartendorf, G. Janssen, G. v. Yperen verv. door H. Jansen, P. v. Lent, B. en G. Wissink. O B . I.O.D. 1 A. Otten, W. v/d Venne verv. door H. Kessels en K. Reitsma. Sallandia 1 G. Aalpoel, J.

Tieleman verv door T. Draayer en L. v Luit. Theothorne 1 G. Steltenberg verv. door J. Nas. U.D. 2 F Kühn, H. Maas, F W. Schaap verv. door A. J Koopman, W v/d Stok en H C. Schattenkerk. Vitesse 3 A. C. v Beers, D. II J. v. Tusschenbrock, J. F. Vink, P. E. Weijers, P. Waalkens verv. door J. Hoogveld, J. Tusschenbroek, J. de Koningh, E. Kooy en G. Th Oostenburg. V.V.O. 1 C A. B. Burgers, IJ. ter Burg, D Goedhari, F Schaapveld verv. door C. Ellberts, C. v. Dommelen, J. Materman en A. Zwienenberg. Be Quick 2 J. H. A. Woudenberg verv. door J. Beerta. S.M.L. 2 D. Freeriks, H. J. Hietink, Th Kolenbrander, G de Roder verv. door R.'Drayer, J. en F. Laimböck en A. E. Mertens.

Onveranderd: Doetinchem 1, D.O.T.O. 1, G.V.C. 2, Daventria 1 en 2, Gazelle 1.

Op verzoek van D.O T.O. is de op 18/11 gespeelde wedstrijd D.O.T.O.—Robur 3 ongeldig verklaard en zal deze opnieuw vastgesteld worden.

Wedstrijden om den G.V B.-beker. Tot heden, 27 November, schreven in: Rhenus, S.M L. 1, V.V.O. 1 en 2, A G O.V.V 1, Theothorne 1 en 2, N.E.C. 1 en 3, Doetinchem 1, Trekvogels, V.D Z., Rood Blauw, Incognito, Go ahead 1 en 5.

De inschrijving is nog open tot 1 Dec. De le ronde zal gespeeld worden op Zondag 2iS December.

Gerehabiliieerd W, Vos, ex-speler Simson, Deventer. Wedstr ij dprogramma

2 Dec. Zie vorig nr. 9 December:

le kl. O.B.I.O.D. 2 Nov'omagum R. Hengelink

N.E.C. 4—N.E.C. 3 , W. J. v/d Heuvel

O.V.C —Trekvogels J C. Hertenberg

Incognito - Doetinchem 2 H. Mulder

Rood Blauw—Rheden P. J, Grotenhuis Jr.

V.V.O. 2—G.V.C. 3 R. Braakman

V.D,Z.- S.M.L. 3 J. de Voogd

Go ahead 4—D.O.T.O. 1 M. J. de Smale

Apoldro—Gazelle 1 J. L. Hoffschlag

Activia 1—Sallandia 1 G. J. Kok

Go ahead 5—U.D. 3 H. Koldenhof

2e kl. Deventer 2-Robur et Vel. 3 H Pas

Simson—D.O.T O. 2 A. Vukkink

Be Quick 3-ES.V. A. Hekkelman

Sallandia 2-Activia 2 J. W. Schuthe

'16 Dec le kl. Noviomagum—Trekvogels,. N E.C. A — Gennep, Theothorne 2-Incognito, D.E.S —Doetinchem 2, S.M L:3- V.V O , G.V.C. S—Vitesse 4, Rhenus —V.D Z., Gazelle 1 —Daventria 2, Deventer 1—Go ahead 4, Sallandia 1—A.G.OV.V. 2.

2e kl. D O T.O. 2—Twello, Robur et Vel. 3 Daventria 3, Go ahead 6 - Gazelle 2. Zutphen, FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

Proces-verbaal Kas-commissie. Ondergeteekenden, leden der kascomm van den G.V.B., hebben op 18 Nov. de boeken enz. van den secr. penn. geverifieerd over het seizoen 1916/17. Zij hebben alles accoord bevonden en betuigen den secr.-penn. hun dank voor het nauwkeurig beheer.

w g J. KAMFFERMAN. JOH. HOLTHUIS.

A.F.C. „A J A X".

Uitslagen; Haarlem 1—Ajax 1 0 2, Ajax 2- D.E.C. 2 5-2, Neerlandia 2 —Ajax 4 1-1.

Wedstrijdprogramma Zondag 2 Dec. a.s.: Ajax 1—Blauw Wit 1, Ajax 4-D.E.C.3 11 uur, Ajax 9—D.V.O. 11 uur, Ajax b adsp.— Steeds Voorwaarts adsp. waarschijnlijk 11 uur.

Orde-commissarissen. Men wordt dringend verzocht uiterlijk half twaalf present te zijn, ten einde 'het bestuur de gelegenheid te geven maatregelen van orde te nemen voor de opening der hekken.

Opening van de toegang tot het terrein om 12 uur precies. . Aangenomen als o. 1.: D. J. Glazer, G. T. Toren, A. v. Optrop, K. G. Goedewaagen, S. v. Hoorn, A. P. v. Schaick, T. Boeljan, N. M. Lissauer, G. H. Walraad, J. H. Stallmann ;

als w. 1. : J. Scharn Jr., G. Moes, J. M. Hagenaar, N. Ronday, A M. de Pater, C. M. Groeneveld, M. Kattenburg, M. Reid en W. Konmonger;

als adsp. lid: A. Muller, H. Cohen, J Rosé, P. v. Tol.

Afgevoerd wegens niet verschijnen voor de E. C. (3e oproep) als o. 1. A. Dijkmans, als w. 1. A. v. d. Linden

Voorgesteld als o. 1. : Mr. H J. A. J. Niermeijer, Stadh.kade 3, door Koolhaas en Grosmeijer; T. Arends, Haarl.straat 82, door Gebr. Pelser.

Reynier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris. R.C.ÊV.V. „V.O.C."

Aangenomen door hec bestuur als w. 1. de heeren: O. W. de Grucky,. M. P. Moggré en R, van Everdingen.

Schiebroekschelaan 46a, K. R. F. BAKKER, le secret.

Gedrukt bij de Electr. Drukkerij, Gravenstraat l""1, Amsterdam.

Sluiten