is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................... 4 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 443 Vergoeding voor verrichte werkzaamheden en onderzoekingen door derden.............. 90 000 444 Uitgaven in verband met de geleden ontruimings-, bezettings- en oorlogsgeweldschade over 1952 en afgesloten dienstjaren..............ƒ 20 000 000 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk VII B................ 20 000 000 - Nihil n. KAPITAALSUITGAVEN............. ƒ 11 373 706 AFDELINGEN: I. MINISTERIE.................. 309 000 II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW....... 10 864 706 III. VISSERIJEN.................. 200 000 AFDELING I. MINISTERIE........... 309 000 Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING..... 304 000 Paragraaf 1. Algemeen .............. 304 000 445 Voorschotten aan ambtenaren voor de financiering van motorvoertuigen.................. 100 000 446 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ............ƒ 1 569 406 Hiervan komt ten laste van diverse artikelen.............. 1 569 406 --Nihil Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan..........ƒ 3 466 750 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 447 Bijdrage aan Hoofdstuk VI der Rijksbegroting in het subsidie aan de Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek......... 204 000 Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE- EN HULPAFDELINGEN................. 5 000 Paragraaf 1. Algemeen Beheer .......... 5 000 D. Bureau Sociale Aangelegenheden ........ 5 000 448 Renteloze voorschotten aan ambtenaren....... 5 000