Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 7

Wijziging van de functievermelding in het B.B.B.R.A. 1948 onder het hoofd Financiën

Toestand voor de wijziging Toestand na de wijziging Onderdeel Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer a. Te rekenen van 1 Januari 1950 1. Domeinen — — Amanuensis A A 30 2. Idem Opziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse stromen A 40 Opziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse stromen A 56 3. Idem Hoofdopziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse stromen A 71 Hoofdopziener bij de visserijpolitie op de Zeeuwse stromen A 87 4. Idem ... — Hoofdcommies A 103 5. Idem — — Arbeider C E 1 6. Idem — — Arbeider B E 2 7, Idem —r — Arbeider A E 3 8. Idem Arbeider E 1 — — 9. Idem < -. • . •. \ n — Bouwkundig hoofdambtenaar A 103 10. Rijksmunt Chef afdeling contröle A 131 Chef afdeling contröle ‘) A 131 11. Idem Chef-graveur A 58 Chef-graveur A 69 12. Idem Chef van de stempelen medaillefabricage A 81 13. Idem Werktuigkundige bij de muntfabricage A 81 — — 14. Idem Hoofdboekhouder A 81 — — 15. Idem Chef muntfabricage A 121 — — 16. Idem Commies A 71 — — 17. Idem Adjunct-boekhouder A 45 — • —

‘) Indien tevens aangewezen als plaatsvervangend muntmeester worden, na het bereiken van het maximum van de schaal, nog 4 jaarlijkse verhogingen van f 20,— per maand toegekend.

Sluiten