is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het bouwplan derhalve in strijd is met vorenvermeld bestemmingsplan;

dat de vergunning dan ook had moeten worden geweigerd en burgemeester en wethouders van Oud en Nieuw Gastel door deze niettemin te verlenen in strijd met artikel 48, eerste lid, onder b, van de Woningwet hebben gehandeld;

dat hun besluit mitsdien niet in stand kan blijven;

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet;

De Raad van State gehoord, advies van 2 augustus 1978, no. 21;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 9 augustus 1978, no. 0808936, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van 18 augustus 1978, no. B 78/2498, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

voornoemd besluit van burgemeester en wethouders van Oud en Nieuw Gastel te vernietigen wegens strijd met de wet.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 29 augustus 1978

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de negentiende september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter