is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D

In artikel 11 wordt tussen «hepatitis B;» en «paratyfus B;» ingevoegd: lassakoorts en andere vormen van Afrikaanse virale haemorrhagische koorts, niet zijnde gele koorts;.

E

In artikel 13, eerste lid, wordt in plaats van «of anthrax,» gelezen:, anthrax of lassakoorts en andere vormen van Afrikaanse virale haemorrhagische koorts, niet zijnde gele koorts,.

F

In artikel 23, eerste lid, wordt tussen «hepatitis B;» en «ornithosis (psittacosis);» ingevoegd: lassakoorts en andere vormen van Afrikaanse virale haemorrhagische koorts, niet zijnde gele koorts;.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 21 december 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

Uitgegeven de v/yft/endefebrurari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 4 juli 1977, Stb.422.