is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van den Maan-Almanak, benevens der Teekens- en Woordverkortingen.

OVER SET OP- ES ONDERGAAN DER MAAN. Achter eiken dag der maand wordt, op liet einde van den regel net op- of ondergaan van de Maan gevonden, wanneer namelijk op dien dag dit verschijnsel inden nacht, dat is, van den ondergang der Zon tot haren opgang, invalt Van de .Nieuwe tot de Volle Maan gaat de Maan des nachts onder, en komt van de Volle tot de Nieuwe Maan des nachts op. p de dagen dat de Maan Nieuw of vol is, wordt noclide ondergang noch de opgang aangegeven, om dat in het eerste geval de Maan met de Zon te gelijk op- en ondergaat, en, in het tweede geval, de Maan ten tijde van de Zons ondergang opgaat Voor de overige dagen heteekenen de getaüen van achteren de uren en minuten van de Maans op- of ondergang. -BIJ voorbeeld: den 2 Jauuarij staat 11-13 dat is: de Maan zal des avonds opgaan ten 11 ure 13 minuten. Desgelijks staat den 12 Januarij 5-54, dat is: de Maan zal des avonds ondergaan ten 5 ure 54 minuten. TE EKENS EN WOORDVERKORTINGEN. Eene tt beteekent jaarmarkt', pa. p, paardenmarkt; Wf, be. b. beestenmarkt; de verkortwoordeu zijn: ke. kermis le. leermarkt, 10. lootdag, sch. schapenmarkt, la. lammerenmarkt, var. varkenmarkt, ka. kaasmarkt, za. zaadmarkt, vl. ylasmarkt, zui, zuivelmarkt, hui. huidenmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag, bid. biddag. Jü Militaire Willemsorde. 0 Orde van den Ned. Leeuw. * Orde van de Eikenkroon. Citadel Medaüle. Metalen Knus. J.M. Java Medaille. E.S. Eere Sabel. ICKommandenr. * Met de Ster. B. M. Bronzen Medaille. (G D ) Gewapende Dienst. (15) enz. Jarige Gesp.