is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen.

In dit jaar zullen vier verduisteringen plaats hebben, namelijk drie Zonsverduisteringen en eene Maansverduistering. Van deze verduisteringen zal alleen de laatste Zonsverduistering , en deze nQg slechts onvolledig bij ons zigtbaar zijn. De eerste is eene bij ons onzigtbare ringvormige Zonsverduistering , voorvallende inden nacht tusschen den lOden en llden Januarij. Aan het vaste land der aarde zal deze verduistering alleenlijk in Australië zigtbaar zijn. De tweede is eene bij ons onzigtbare ringvormige Zonsverduistering, voorvallende inden nacht tusschen den 7den en Bsten Julij. Deze verduistering zal aan het vaste land der aarde alleenlijk in het zuidelijk deel van Asië en het noordelijk deel van Australië zigtbaar zijn. De derde is eene bij ons onzigtbare kleine Maansverduistering , voorvallende inden morgen van den 17den December. Deze verduistering zal in Amerika volledig zigtbaar zijn. De vierde is eene bij ons onvolledige en als gedeeltelijke zigtbare Zonsverduistering , die zich in Griekenland en in Afrika totaal zal vertoonen, voorvallende inden namiddag van den Sisten December. Het begin zal bij ons plaats hebben ten 2 ure 14 min. middelbaren tijd. Het midden ten 8 ure 16 min. De Zon gaat ten 8 ure 53 min verduisterd onder, zoodat het einde der verduistering, dat plaats heeft ten 4 ure 18 min. niet zal kunnen worden waargenomen. De grootte der verduistering is 5 duim 54 min.