is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CORPS INGENIEURS.

F. A. Vaillant, (25), Kapitein, Eerst aanwez. Ingen. W. T. Koster, le Luit. Ingenieur. H. Roberts, Fortificatie Opzigter 3e klasse. GARNIZOENS INFIRMERIE. R. van Raallen , (20), Officier van Gezondheid le kb, eerstaanwezende. H. W. L. Post, Officier van Gezondheid, 2e kl. J. W. Kipp , Officier van Gezondheid, 2e kl. G. Raaymaakers, (30), Apotheker 2e kl. P. J. F. J. Pex , Administrateur. J. Scheïck , tg! Ziekenvader. MILITAIRE INRIGTINGEN. ’S RIJKS ARTILLERIE STAPEL- EN CONSTRUCTIE-MAG AZIJN EN. a. Directie. Directeur. G. L. von Pfaffenrath von Sonnenfels , || 4 g (30 Majoor Onder-Directeur.

83