is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, 01-04-1892 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam- en Adreslijst

DER

Bestuurderessen van de Yereeniging en van de Dépots.

BESCHERMVROUW:

1&. JIZ. de ^oningii^-'^cduwc-^.egenieg' vai^ ï>ef

HOOFDBESTUUR.

Jonkvr. J. De Bosch Kemper, voorzitster, Amsterdam, Heerengracht 573. Mej. J. A. J. Testas, vice-voorzitster, Amsterdam, Amstelveld 357. » D. A. Tak, ie penningmeesteres, Den Haag, .Tavastrart 62. » C. D. Rueb, Se penning meesteres, Rotterdam, Willemskade 19. Mevr. Boddaert—Schuurbeque Boeye, ie secretares, Ommen.

» v. der Laan, Se secretares, Haarlem, Molenpad 14.

d Van der Kaay—Biskanter, Den Haag, Laan Copes 41. » Cadet—Kempers, Rotterdam, Stationsweg 66. » Fauchey—-Erdbrink, Arnhem, Utrechtsche Straat.

Eerelid Mej. J. C. M. Van Houten, Amsterdam, Weteringschans 33.

BAZAAR-COMMISSIE.

Mej. J. A. ,T. Testas, voorzitster. Amsterdam, Amstelveld 357.

» C. A. ,T. Van Dorsser, ie penning meesteres, Dordrecht.

» D. A. Tak, Se penning meesteres, Den Haag, Javastraat 62.

Mevr. Fauchey—Erdbrink, ie secretares, Arnhem, Utrechtsche Straat.

Mej. H. M. Chabot, Se secretares, Rotterdam, Westerstraat 38.

Mevr. Boddaert—Schuurbeque Boeye, Ommen.

» Stoop—Bssp. Mackay, Nijmegen, Van Welderenstraat.

Commissie tot instandhouding en uitbreiding der Vereeniging.

Mej. D. A. Tak, Den Haag, Javastraat 62.

Mevr. Van der Kaay—Biskanter, Den Haag, Laan Oopes 41.