is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, 01-04-1892 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Comité der Kunstnaaldwerkklasse hebben namens «Tesselschade" zitting:

Jonkvr. J. De Bosch Kemper, Amsterdam, Heerengracht 573.

Mevr. Wed. Wertheim—Bicker, Amsterdam, Leidsche Kade 66.

Tot het geven van inlichtingen voor de Rijks-Examens in Fraaie Handwerken zijn bereid:

Jonkvr. J. De Bosch Kemper, Amsterdam, Heerengracht 573.

Mej. C. D. Rueb, Rotterdam, Willemskade 19.

Voor die in Nuttige Handwerken:

Mej. J. A. J. Testas. Amsterdam, Amstelveld 357.

Voor de Examens voor onderwijzeressen bij het lager onderwijs,

zoover dit het vak Nuttige Handwerken betreft:

Mej. J. A. J. Testas, Amsterdam, Amstelveld 357.

» P. H. J. Wolterbeek, Amsterdam, Prinsengracht 514.

Redactie van het Correspondentie-Blaadje.

Jonkvr. J. De Bosch Kemper, Amsterdam, Heerengracht 573.

Mevr. Boddaert—Schuurbeque Boeye, Ommen.

Afd. Den Haag.

Mevr. Roest-Baronesse Van Haersolte van Haerst, eere-voorzitster, Javastr. 28 » Van Oordt-Van Oordt, voorzitster, 55

Riouwstraat 55. » Coumans-IJzendoorn, vice-voorzitster en directrice v\h. bemiddelingsbureau, Laan Copes v. Cattenburgh 34.

Mej. E. Levyssohn Norman, Ie secretares, Mauritskade 11.

» J. De Bas, 2e secretares, le Anna-

Paulownastraat.

y> M. G. Van der Leeuw, lste penningm.,

Laan Copes van Cattenburgh 17. » D. A. Tak, %de penningmeesteres, Javastraat 62.

Mevr. Hingst-Huidekoper, Nassauplein 28. » De Josselin de Jongh-Von Schmidt auf Altenstadt, Schelpkade 1.

Mej. Cort van der Linden, Prinsenstraat 32. °nkvr. Storm van 's Gravesande, Barendstraat 25.

» Van de Capellen, adj. dir. bemiddelingsbureau, v. d. Spiegelstr 13.

Mej. Ledeboer, Van der Spiegelstraat 12.

» Betsy Ledeboer, Javastraat 3.

» Struben, Surinamestraat 30.

Mevr. Smit-Everts, Javastraat 48.

» Visscher-Cox, Groote Markt 15.

» Dijk-Mesdag, Laan v. MeerdervooTrt 49.

Mej. Levyssohn Norman,

» Tak, > Depót Comm.

» Cort van der Linden.)

Depót: Parkstraat97. Depóthoudsters: Dames Broers en Ketting.

Afd. Amsterdam.

Mevr. Van Tienhoven-Hacke van Mijnden, eere-voorzitster, den Haag.

» Arentine C. Wertheim-P.icker, voorzitster, Leidsche Kade 66.

Jonkvr. J. De Bosch Kemper. vice-voorzitster, Heerengracht 573.