is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. Alleen te Amsterdam kwam eenige werkloosheid voor (zeer weinig).

Alfen (Vg), Amsterdam (C), Arnhem (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosoli (C), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Chemische wasscherijen en ververijen. Te Leiden was nog goed werk, terwijl Utrecht eenige verlevendiging rapporteerde. Daarentegen werd seizoenslapte geconstateerd te Amsterdam, Groningen, Haarlem (korter werktijd), Rotterdam (als voren) en Nijmegen. Arnhem en Schiedam noemden den toestand normaal.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren over het algemeen vrijwel gelijk. Alleen te Amsterdam kwam eenige werkloosheid voor.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Groningen (C), Haarlem (C), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C).

Tapijtreiniging. Seizoenslapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Groningen (B).

Barbiers en kappers. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (C).

VIII. Kunstnijverheid.

(Industrie artistique.)

Borduurwerkerij. Gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (C).

Beeldhouwers (in steen), ornamentwerkers, graveurs (hout en metalen). Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Glas-in-loodzetters en glasschilders. Normaal, voldoende werk. Geen vraag of aanbod. G. w.

Helft (B), Dordrecht (B).

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc.

(Cuir, toile cirée, caoutchouc.)

Schoenmakerij. Slapte werd geconstateerd te Amsterdam in de schoenfabrieken, te Nijmegen, Rotterdam, Schiedam en Utrecht.

Overigens was de toestand deels normaal, deels gunstig. In sommige plaatsen van de Langstraat werd meer personeel aangenomen en overwerk verricht.

Het aanbod overtrof de vraag te Groningen (aanbod van het platteland) en Rotterdam. Daarentegen was aan de Langstraat voortdurend vraag naar goede werkkrachten, terwijl te Dongen gebrek aan stiksters was.

Eenige werkloosheid kwam voor te Amsterdam, Dongen (3 gezellen), Rotterdam en Waalwijk (door verplaatsing eener fabriek).

Amsterdam (C), Arnhem (C). Dongen (S), Groningen (C), Haarlem (C),'s-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (I\), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C), Vlissingen (B), Waalwijk (S).

Zadelmakerij. Slapte werd geconstateerd te Rotterdam (arbeidsduur verkort) en Amsterdam (eenige). Daarentegen was het te Hilversum en Leiden druk, terwijl in de overige plaatsen de toestand normaal, vrij bevredigend was.

Vraag en aanbod vrijwel gelijk. Alleen te Amsterdam een weinig werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Haarlem (C),'s-Hertogenbosch (C), Hilversum (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Leerlooierij, in verband met de duurte der huiden werd slapte geconstateerd te Eindhoven (ontslag van werklieden, korter arbeidsduur), Gilze, Rijen (korter arbeidsduur) en Waalwijk, terwijl te Leiden slechts matig werk was. Overigens was de toestand normaal, bevredigend.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Eindhoven en Waalwijk, waar het aanbod grooter was. Te Waalwijk waren door liquidatie van een fabriek een paar looiersknechts werkloos.

Arnhem (C), Eindhoven (P), Gilze (P), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Rijen (P), Utrecht (C), Waalwijk (P).

Drijfriemenfabricage. Nog druk. G. w.

Rotterdam (C).

Schachtenmakerij. Seizoenslapte (eenige verkorting van den arbeidsduur). Eenige werkloosheid.

Amsterdam (C).