is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeemlederfabriek. Goed werk; de verlevendiging is bestendigd. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

X. Oer, steenkolen, turf.

(Mincraux, houille, tourbe.)

Veenderij. De afzet van turf was slecht (hooge vrachtprijzen). Vraag en aanbod gelijk. G w.

Hoogeveen (Ve).

Steenkolennidustrie. Er was zeer veel vraag naar kolen, zoowel voor huiselijk gebruik als voor de industrie. Geschikte arbeidskrachten waren over het algemeen moeilijk te krijgen.

Heerlen (P en V).

Briquettenfabricage. De gewone seizoenverlevendiging (eenige verlenging van arbeidsduur). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (Vg).

XI. Bewerking van metalen.

(Industrie des métaux.)

Goud- en zilversmeden. Te Gouda slapte, te Haarlem en Rotterdam daarentegen verlevendiging. Overigens was de toestand normaal, bevredigend.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Arnhem (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogeubosch (B), Rotterdam (Mh).

Metaalbewerking. Slapte werd alleen waargenomen te Dordrecht in de scheermessenfabriek (een bedrijf, waar zonder personeel gewerkt wordt) en te Zutfen bij koperslagers, terwijl in de koperslagerij te Tilburg slechts matig werk was.

Daarentegen werd drukte of verlevendiging geconstateerd te Delft in de fabriek van koper- en zinkwerken (minder druk dan in November; in de koperwerkerij zeer druk, doch in de smederij slechts matig werk), de blikemballagefabriek (nog enkele werklieden aangenomen) en de koper- en blikslagerij, te Dordrecht bij koperslagers (overwerk), bij koperdraaiers en -forceerders en bij blikslagers (overwerk), te Groningen bij blikslagers, te Helmond, te Rotterdam bij blikslagers en in het grootbedrijf, te Schiedam voor koperslagers en in de kettingfabricage en te Vlissingen in het grootbedrijf (overwerk, nachtarbeid).

Overigens was er normaal, voldoende werk.

De vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod te Dordrecht bij blikslagers, te Enschede bij koperslagers, te Groningen bij blikslagers, te Rotterdam in het grootbedrijf, en te Vaals, terwijl daarentegen het aanbod grooter was te Maastricht en in het grootbedrijf te Vlissingen. Overigens was tusschen vraag en aanbod vrijwel evenwicht. G. w.

Amersfoort (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (D), Den Helder (B), Helmond (KF), 's Hertogcubosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Maastricht (As en Bb), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (M), IJsselmuiden (Kampen B), Zutfen (B).

Smederij. Te Gouda, Nijmegen, Vlissingen en Zutfen was het slap, te Amersfoort en Haarlem daarentegen druk. Overal elders was geregeld werk.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Enschede en Vlissingen, waar meer aanbod was. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda(B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder(B), 's-Hertogcnbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Nijmegen (B), Middelburg (Bb en KF), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (M), Zutfen (B).

Ijzergieterij. Drukte te Breda, Dordrecht en 's-Hertogenbosch; overigens normaal, geregeld werk. Vraag en aanbod vrijwel gelijk. G. w.

Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Dordrecht (B), VHertogenbosch (B), Hilversum (B), Middelburg (Bb).

>) Zie noot 1 op blz. 8