is toegevoegd aan uw favorieten.

Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname, 1928, 01-01-1912 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouverne-

HOOFD. OMSCHRIJVING. mentsbiad. AANMERKINGEN.

Jaart. j Nr.

U.

Uien. Zie Voedings¬

middelen.

Uitgaven en In- Zie Begroo-

komsten. tingen, Koloniale

Uitgaven en Inkomsten.

Uitlevering. Bekendmaking van het 1915 4 Zie Misdadiop 17 Augustus 1914 met gers.

Groot-Brittannië gesloten uitleveringsverdrag voor zooveel betreft een aantal Britsche protectoraten.

Afkondiging van het Suri- 1926 103 naamsehe Uitleveringsbesluit 1926.

Uitlokking. Zie Wetboe¬

ken.

Uitvoer. Verbod van uitvoer van 1914 43 Zie Chinine,

voedingsmiddelen, steen- Munt, Voedings-

kolen en olie. middelen.

Verbod van uitvoer van 1914 49 munt en muntmateriaal.

Uitzending. Zie Ambtena¬

ren.

Uitzetting. Zie Vreemde¬

lingen.

Uniformklee- Zie Politie,

ding. Schutterij.

Uruguay. Zie Verdrag.