is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9.

Zekerheid voor den verschuldigden impost.

De zekerheid voor de voldoening van den verschuldigde» impost, bij de verdere indirecte belastingen tot een vereiscnte strekkende om het consent Lot lossing te bekomen, zal bij het middJ der waag niet behoeven gesteld te worden, ten ware zu.'ks fJen ambtenaren, in bijzo, dere gevallet» en dat van onmiddellijke vervoering of vervreemding , raadzaam voorkwam.

Art. 10.

Ci nient tot lossing.

Na het bekomen der aangifte van den eigenaar of geconsigneerden en de ex libitie van de generale verklaring of den volgbrief des schippers of voermans, zal door den ontvanger van dit niid>iei , ter plaatse alwaar de lossing staat te geschieden, aan den belanghebbenden worden1 afgegeven e«n consent-biljet tot lossing, inhoudende:

1°. De plaats e i dagteekeniifg;

f N

3°. Den naam van den aangever en van defc schipper of voei man;

3". Den naam van het schip, waaruit de lessing is gevraagd;

I

4C. De ligplaats van het schip of-vaartuig, of de standplaats van het voertuig;

5". De plaats alwaar de waag-subjecte specien, welker soort uitgedrukt moet worden, zuüen worden opgeslagen of geborgen , of ook van zoodanige schepen of schuiten, waarin dezelve specien zulien worden overgeladen oxa naar elders vervoerd, ie worden; en eindelijk

6 p. Den