is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^vonineren van G. Span , Kniest, J. Jeir.e, J. Koenders en II. Derkspt in het onvsije territoir opnemende); van gezegde boerenwoning van Schierlirig, in eeae regte lijn , op het huis , genaamd Broekhuizen ; van dit in eer.e regte lijn , op de boerenwoning van de weduwe Roelofs ■ van deze, in eene regte lijn, op die van Jacob Willink, en van het laatstgemelde, in eene regte lijn, op (le boerenwoning van Pieler Jansen , aan den prooien weg naar Keppel

Van da;ir, in eene regte lijn, kruisende dien grooten weg; cp het buis van Hendrik Kraai vanger ; van dit huis, in eene xegtelijn, op den hoi van Hendrik van Kalen, gelegen aan den grooten weg van IFehl naar Didam ; en lang dezen weg, tot aan het huis van Hendrik Willink, staande aan de zoo genaamde Leigraaf (de ten noodwesten van denzelven weg gelegen huizen van Rei/idert Koster, Hendrik Kaal en Ba— jepd Hoen, in het onvrije territoir opnemer;de)

Van dartr, in eene regte lijn, op de boerenwoning varr Hendrik Blom; van deze, in eene regte lijn, op die van Jan Jansen ; van de boerenwoning van Jan Jansen, in eene regte lijn , op die van Bolk ; van deze in eene regte lijn, op de boerenwoning van Jan Hendrik Wolf; van laatstgeimelde, in eene regte lijn, op die van Dries Jansen, en •voorts van deze, in eene regte lijn, op die van Jan Lucas, staande beoosten den grooten weg van Doesburg naar Didam.

Van de boerenwoning van Jan Jjitcas , in eene regte lijn, ^ruisende den gezegden grooten weg, op de boerenwoning, genaamd de Hoogekamp ; van deze, in eene regte lijn, op die van Jan Steintjesj van deze laatste in eene regte lijn, op die , genaamd de Hoelepas , en wijders in eene regte lijn , Op de boerenwoning van (herrit Berendsen.

Van daar, in eene regte lijn , op het hu.s Vriesik genaamd, bewoond door Hendrik Boerstal; van hetzelve,in eene regte lijn, op dal van Jan Jansen ; van dit, in eene regte lijn, Op liet huis van Nol Sweers, staar.de aan den noordhoek van het Manhorster-bosch ; van het huis van Nol Sweers , in eene regte lijn. op dat van Jan Gerritsen ; van dit in eene res;te lijn, op het huis van Karei Sckeers. en van dit laatste, ia eene regte lijn, op dat van Hendrik Drijf er.

Van dadr. in eene regte lijn, kruisende de wetering, op het boerenhuis van Lammert Janssen • van dit huis, in eene regte lijn, op dat van Bart Daniël • voorts in eene ■fegte lijn, op het huis van Lammert Klaas sen; van dit, ia fene regie lijn, op dat van Jan iVilleni Schuurman; van

laatste